Dikke truiendag tijdens de duurzame week!

Onmiddellijk na de krokusvakantie startte de duurzame week met een dikke truiendag. Die ochtend verzamelden we met de hele school om even stil te staan bij de problematiek en om uit te leggen waarom die verwarming nu toch een graadje lager kon. Om dit voor iedereen duidelijk te maken bedachten we een ‘nazingliedje’ op de tonen van ‘de historie van een oude Chinees’. De kinderen zongen uit volle borst mee!
Misschien toch even verduidelijken waarom we die vreemde hoofddeksels droegen? Dat was een idee van onze leerlingenraad. Ze vonden het wel prettig om die dag ook ons hoofdje warm te houden en dan nog liefst met grappige of zelfgemaakte hoofddeksels! Het werd dus een geslaagde dikke truiendag en een gekke hoedendag! Met deze actie eindigden we als derde van alle Leuvense MOS-scholen en ontvingen we een aankoopbon voor de wereldwinkel.
Als gevolg van vele duurzame activiteiten die plaats vonden in de klassen, werden de kinderen van het vierde leerjaar tot energiekabouters benoemd. Zij hebben de voorbije weken de CO2 in alle lokalen van de school gemeten en zullen hiervan een analyse maken en tips geven om de luchtkwaliteit in bepaalde ruimtes te verbeteren. Wat zijn we toch goed bezig als MOS-school!image1