Eerste schooldag!

Lieve kinderen en ouders, ik vermoed dat we allen tevreden mogen terugblikken op deze eerste schooldag. Via onderstaande link kunnen jullie het filmpje van Kapitein Jack die op zoek was naar onze Don Boscoschool herbekijken. https://youtu.be/PFRDrBEuSNs

 

Dank, Merci, Thanks, Danke!

 

Dank aan de papa's die tijdens de vakantie het extra toegangspad voor kinderwagens en rolstoelgebruikers aanlegden, dank aan alle mama's die het kleuterspeelgoed kwamen desinfecteren en op 31/08 nog hielpen met de poets na de renovatiewerken, dank aan de ouders die deze ochtend voor een warm onthaal van de ouders zorgden bij een kopje koffie terwijl het lerarenteam voor het onthaal van de kinderen kon zorgen.

Nieuws over Stekelbeeswerking!

 

Vanaf volgende week donderdag zal er opnieuw studie georganiseerd worden door Stekelbees.
Leerlingen van de 3de graad die reeds eerder een lesje moeten instuderen doen dit op maandag en dinsdag thuis.

Bij mooi weer spelen de leerlingen van de lagere school tijdens de opvang op het speelterrein aan de overkant van de straat en nemen zij hun jas en schooltas ook mee naar daar. Gelieve dus daar de kinderen van de LS af te halen en uit te schrijven.

Vanaf donderdag zal er studie zijn voor de kinderen van L1 in de klas van juf Yasmine (van 15.30 tot 16.00 uur).
Alle andere leerlingen van de LS die in de opvang blijven, spelen tot 16.15 uur buiten. Om 16.15 uur
gaan ze binnen hun koek/drankje consumeren en hebben studie van 16.30 tot 17.30 uur (lokalen worden later bepaald). Daarna spelen ze buiten op de kleuterspeelplaats. Bij regen speelt de lagere school gezelschapsspelletjes in de warme eetzaal en/of kapel.
De nieuwsbrief van Stekelbees vindt u onderaan bij informatie!

Naschoolse activiteiten!

Onderaan bij informatie vinden jullie het sportaanbod en de planning ervan tijdens het eerste trimester. Eerlijkheidshalve worden de kandidaatdeelnemertjes online aangemeld van 8 tot 20 september 2016. Het softwareprogramma zal daarna een selectie maken!

De niet-internetgebruikers doen tijdens de aanmeldingsperiode een melding op het secretariaat.  

Naast de sporten (zie info onderaan) geeft onze meester Hans opnieuw gitaarles voor beginners en/of gevorderden (afhankelijk van het aantal ge├»nteresseerden). Deze data worden later nog bepaald.                                         

 

---

Weekplanning

Maandag 05/09

 

 

Bezoek aan Leuvense dierenmarkt door L1 en L2 !
Denken  jullie aan een drankje en lunchpakket!

Die middag kunnen de leerlingen van L1 en L2 GEEN warme maaltijden eten!

Dinsdag 06/09

 

- Vandaag starten de onlineinschrijvingen voor naschoolse activiteiten! (zie info onderaan)

19.30 tot 22.00 uur
- Info-avond voor alle ouders van onze KLEUTERS!
  Weten jullie dat je kleuter erop rekent dat je
  komt kennis maken met zijn/haar juf?

Woensdag 07/09                              

De school start STIPT om 09.20 uur!
Gelieve minstens 10 min. voor de schoolbel gaat, op school te zijn!

Donderdag 08/09

 

19.30 tot 21.30 uur
Info-avond voor alle ouders van onze lagere schoolkinderen!
 
Weet dat uw aanwezigheid zal beloond
 worden door uw zoon/dochter!
 Het woordje van de directeur, de
 zorgcoordinator en de voorzitter van de
 ouderraad duurt tot ong. 20.30 uur zodat u ook dan pas kan komen en onmiddellijk naar de info in de klas kan gaan.

Vrijdag 09/09 

 Gewone schooldag!

---