Wist je dat...

we 2 weken geleden, zuster Provinciaal, eigenaar van het schoolgebouw, bedankten voor de financiering van de schoolmuur
en
alle kinderen plechtig beloofden om geen steentjes, noch stokken over de schoolmuur te gooien?
DANK, DANK, DANK, zuster Hilde!

Feest van Don Bosco

Op vrijdag 20 januari vierde het schoolteam het feest van Don Bosco. De werkgroep stak een ludieke DOBO-quiz in elkaar analoog aan het programma "Ligt er flan op de Mont Blanc?" en daarna genoot iedereen van een supergezellig samen zijn tijdens een pizzabuffet in de Sp...

Wereldknuffeldag

Daar het op 21 januari wereldknuffeldag was, mochten alle kinderen op 20 januari in knuffelpak, pyjama of kamerjas naar school komen. Velen brachten ook hun lievelingsknuffel mee naar school MAAR...het belangrijkste was dat we die dag iedereen een warme knuffel zouden geven. En dat gebeurde ook. Op www.donboscoheverlee.be kan je via gezamenlijke activiteiten kijken naar de vele knuffels die er gegeven werden.

 

Vervanging voor juf Hilde (K1ZOE)

Daar juf Hilde ook nog volgende week afwezig zal zijn wegens ziekte, zal juf Elizabeth
zich nog een weekje ontfermen over de zoemertjes!

---

Weekplanning

Maandag 30/01

Zwemles voor L6-L4-L2

16.00 tot 17.00 uur
- Omnisport voor K3 en K2  

Dinsdag 31/01

 Tussen 09.20 en 09.50 uur
- Peuternootjes

13.30 uur
- Don Boscoviering door L2 voor de hele LS

16.00 tot 17.00 uur
- Bouwen met lego en softblokken 

Woensdag 01/02

De lessen starten stipt om 09.20 uur!
Gelieve minstens 10 min. vooraf op school aanwezig te zijn!

Donderdag 02/02

N.a.v. het Don Boscofeest komt een verteltheater naar onze school voor alle kleuters en kinderen van de 1ste graad!

16.00 tot 17.00 uur
- GEEN gitaarles wegens vergadering voor meester Hans!

16.00 tot 17.00 uur
- Omnisport voor K1 en K2 

Vrijdag 03/02

N.a.v. het Don Boscofeest komt een verteltheater naar onze school voor alle leerlingen van de 2de en 3de graad! 

Bibliobus op bezoek!

---