Safed by the bell!

5 oktober is internationale dag van de leerkracht!
Zoals ieder jaar zullen we even stil staan bij het RECHT op ONDERWIJS voor iedereen. De lagere schoolkinderen dansen op het belsignaal uit respect voor de miljoenen kinderen die om één of andere reden niet naar SCHOOL kunnen!

Bereikbaarheid van de school tijdens de werken.

Vanaf maandag 9 oktober starten de asfalteringswerken in de Groenveldstraat. De uitvoering zal in 4 fases gebeuren. Om de werken vlot te laten verlopen, zal plaatselijk verkeer in de werfzone moeilijk en soms niet mogelijk zijn.Tussen de opbraak van de fundering en de aanleg van de onderlaag asfalt is toegang voor alle gemotoriseerd verkeer tot de werfzone onmogelijk.
Toegang tot de straat is enkel mogelijk vanaf de Tervuursesteenweg tijdens fase 1 en 2.
Toegang tot de straat is enkel mogelijk vanaf Ijzerenmolenstraat tijdens fase 3 en 4.
Op de dag dat de asfaltlaag gelegd wordt (3 november), is de volledige straat tussen de Tervuursesteenweg en de Hollestraat voor alle gemotoriseerd  verkeer verboden
. Ook private eigendommen (schoolparking) zijn dan ontoegankelijk voor vervoer. Het asfalteren is enkel mogelijk bij gunstige weersomstandigheden. De timing kan dus nog veranderen. 
Tijdens de volledige duur van de werken zal een kiss-and-ride voorzien worden ter hoogte van huisnr. 45 in de Tervuursesteenweg (pad naar de kribbe en de school).
Dank voor jullie begrip!

Onderaan de info vanuit de stad i.v.m. de fases!

---

Weekplanning

Maandag 02/10

GEEN SCHOOL; WEL OPVANG!
GEEN OMNISPORT voor kleuters!

 

 

Dinsdag 03/10

 09.20 tot 09.50 uur
-Peuternootjes o.l.v. juf Sara

Juf Marieke is vandaag afwezig wegens nascholing en zal vervangen worden door juf Elise.

16.00 uur
- Kleuterdans!

 

Woensdag 04/10                              

 

Wie deelneemt aan de fruitactie op school, ontvangt vanaf vandaag, elke woensdag een stuk fruit of groente!

Donderdag 05/10

DAG VAN DE LEERKRACHT!

16.00 uur
Bouwen met soft-lego!

 

Vrijdag 06/10 

 

08.30 tot 13.30 uur
- L5A op medische controle (denken jullie aan een lunchbox en drankje!)

13.30 tot 15.30 uur
L6 geniet van een natuurpuntpresentatie!

 

---