MUZO-klas

WELKOM IN ONZE MUZOKLAS o.l.v. juf Trees

Sinds 2014 krijgen alle leerlingen van de lagere school 1 lesuur /week muzische opvoeding gegeven door juf Trees.

IMG_1605 IMG_1606

 

Het vak muzische vorming bestaat uit 5 muzische domeinen.

dramatisch spelbewegingsexpressiebeeldopvoedingmuzikale opvoedingmuzisch taalgebruik

Juf Trees biedt dramatisch spel, muzikale opvoeding en bewegingsexpressie aan.
Elke klasleerkracht staat in voor de domeinen beeldopvoeding en muzisch taalgebruik.
Meester Arnout en juf Annemie bieden” bewegingsexpressie” tijdens lessen lichamelijke opvoeding waarbij “dans” voorop staat.
Op deze wijze komen we tot een horizontale en verticale leerlijn.
Hieronder kan u kennis maken met de activiteiten die tot ieder muzisch domein behoren evenals met onze visietekst over het vak muzische opvoeding.

Visie muzische opvoeding

Dramatisch Spel

verkleedhoek, koffer
zintuigspelen
concentratiespelen
Mime
pantomime
vertelpantomime
tableau vivant
improvisatiespelen
rollenspelen
poppenspel
schimmenspel
tv- spel
maskerpel
zang- en dansspelen
bibliodrama
musical
video- opnames maken
spelen met verhalen
workshop drama
toneelvoorstelling maken
toneel bijwonen

 

Bewegingsexpressie

pantomime
mime
dansexpressie
dansimprovisatie
tableau vivant
uitbeeldingsspelen
relaxatie
inlevingsoefeningen
dansvoorstelling
spiegels in de klas

 

Beeldopvoeding

stempelen en drukken
schilderen
tekenen
kleven
boetseren
beeldhouwen
constructies
assembleren
timmeren, zagen
metaaldrijven
mozaïek
weven
borduren
naaien
exposities bezoeken
kunstenaars in de klas
opzoeken op internet
spreken over kunst
filmvoorstelling
foto’s maken

Muzikale Opvoeding

zingen
zelf liedjes maken
klankspel
klankdecor
instrumenten bespelen
instrumenten maken
exp. met klank(kleur)
muziekbeluisteren
ritmekaarten
partituren ontwerpen
ademhalingsoefeningen
opnames maken
concerten bijwonen
workshops
karaoke
muzikanten in de klas
wereldmuziek
musical

Muzisch Taalgebruik

jabbertalk
nonsenstaal
tekstopmaak
website ontwerpen
klanknabootsingen
rijmen
poëzie lezen
poëzie schrijven
woordspelletjes
homoniemen
vergelijkingen
metaforen
geluidsdecor
vertellen
voorlezen
kinderboeken
nieuwjaarsbrieven
bezoek aan de bieb
een auteur in de klas
schrijven van teksten