Category Archives: Gezamenlijke activiteiten

Feest van Don Bosco

Naar aanleiding van het feest van Don Bosco kregen de kinderen een verteltheater cadeau en brachten ze fijne moves op het nieuwe Don Boscolied dat we met alle Don Boscoscholen op eenzelfde moment brachten.

Juf Carine werd op het feest van Don Bosco in de bloemetjes gezet door de kinderen, juffen, meesters en ouders.  N. a .v. de dag van de directeur brachten de kinderen ook een dansje voor hun directeur en dit in het bijzijn van Don Bosco.  Wat een fijne verrassing!

image00001