Conference with parents

Conference with parents

Voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen , organiseren we een 5-tal bijeenkomsten /schooljaar waarop in samenwerking met tolken en/of vrijwillige ouders de schoolwerking toegelicht wordt in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans of Pools naargelang de opkomst.

Hier volgen de dat waarop die CWP doorgaan (telkens van 09.30 tot 10.30 uur)

 • woensdag 12/09/ 2018
 • woensdag 07/11/2018
 • woensdag 16/01/2019
 • woensdag 13/03/2019
 • woensdag 24/04/2019

Wat doen we tijdens dergelijke meetings?

 • Voorstelling van de okanjuf (specifieke leerkracht die de LS-kinderen een intensief taalbad aanbiedt)
 • Toelichting van onze school-en klaswerking
 • Overlopen van de activiteitenkalender per trimester
 • Helpen vertalen en invullen van de kindgebonden fiches
 • Toelichting van  mogelijkheden die de stad biedt qua opvang, sport, cultuur, vervoer,…
 • Voorstelling van de materialen uit de taalkoffers en de taal rugzakjes
 • Hoe best als ouder spelen met je kind om de Nederlandse taal snel te leren
 • Bezoekje aan de okanklas
 • Werking met anderstalige kleuters toelichten via een bezoekje aan een kleuterklas
 • Kijken naar het filmpje uit Klasse “Een vlieg in de klas”
 • Toelichten waarom kleuteronderwijs zo belangrijk is
 • Een antwoord bieden op de vragen van aanwezige anderstalige ouders