Conference with parents

Conference with parents

Voor ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen , organiseren we een 5-tal bijeenkomsten /schooljaar waarop in samenwerking met tolken en/of vrijwillige ouders de schoolwerking toegelicht wordt in het Engels, Frans, Spaans, Italiaans of Pools naargelang de opkomst.

Wat doen we tijdens dergelijke meetings?

 • Voorstelling van de okanjuf (specifieke leerkracht die de LS-kinderen een intensief taalbad aanbiedt)
 • Toelichting van onze school-en klaswerking
 • Overlopen van de activiteitenkalender per trimester
 • Helpen vertalen en invullen van de kindgebonden fiches
 • Toelichting van  mogelijkheden die de stad biedt qua opvang, sport, cultuur, vervoer,…
 • Voorstelling van de materialen uit de taalkoffers en de taal rugzakjes
 • Hoe best als ouder spelen met je kind om de Nederlandse taal snel te leren
 • Bezoekje aan de okanklas
 • Werking met anderstalige kleuters toelichten via een bezoekje aan een kleuterklas
 • Kijken naar het filmpje uit Klasse “Een vlieg in de klas”
 • Toelichten waarom kleuteronderwijs zo belangrijk is
 • Een antwoord bieden op de vragen van aanwezige anderstalige ouders

Wanneer gaan de conference with parents door tijdens het schooljaar 2016-2017?

 • woensdag 14 september 2016
 • woensdag 9 november 2016
 • woensdag 11 januari 2017
 • woensdag 8 maart 2017
 • woensdag 19 april 2017Telkens van 9.30 tot 11.00 uur

Verslagen van conference with parents tijdens het schooljaar 2015-2016