De ouderraad

ouderraadlogo

Voor zij die de school al een tijdje kennen is de ouderraad (oudercomité) ongetwijfeld bekend. Indien je echter pas bij de school bent, willen wij u eerst en vooral vanuit de ouderraad een warm welkom heten.

Kennismaking

De “Ouderraad” is de officiële naam voor een groep ouders die zich graag iets meer bij het schoolgebeuren willen betrekken. De juffen, leerkrachten, directie alsook de verzorgers van de opvang, zijn spilfiguren in het leven van onze kinderen. Deze mensen werken dagelijks om, rond en met onze kinderen. We willen dit graag met een positieve inbreng beïnvloeden.

De ouderraad geeft de mogelijkheid aan ALLE ouders om oprechte feedback te geven aan deze mensen waardoor een aangename samenwerking met wederzijds begrip en respect gerealiseerd wordt.

Niet alleen de feedback en communicatie over het dagelijkse reilen en zeilen in de school is belangrijk maar ook het beschikken over de nodige middelen om dit te kunnen realiseren.
Onze kinderen werken, spelen en sporten in de klassen, op de speelplaats en in de speelzalen aanwezig in het schoolgebouw. Al het materiaal dat hiervoor nodig is, moet op regelmatige tijdstippen vervangen worden. Zoals welbekend, hebben de meeste schoolinstellingen een tekort aan middelen om dit te financieren.  Graag willen wij, als ouders, een steentje bijdragen. Met een paar gezellige activiteiten kan heel wat gerealiseerd worden.

Hiernaast biedt de ouderraad ook een platform om mekaar beter te leren kennen. Wie zijn al die papa’s en mama’s die we in de schoolgangen tegenkomen bij het wegbrengen en afhalen van onze kinderen?
Een ideale gelegenheid om dit te weten te komen is deel te nemen aan de ouderraad bijeenkomsten en/of deel te nemen aan de activiteiten als losse medewerker en/of gewoon er zijn bij de activiteiten en initiatieven die doorheen het ganse jaar op touw gezet worden.

Bijeenkomsten & Verslagen

Er zullen niet meer dan 6 bijeenkomsten plaatsvinden, gespreid over de 10 maanden van het schooljaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden bij een gezellige babbel en drankje de agendapunten besproken die voorafgaandelijk door de ouders van de ouderraad worden samengesteld. Uiteraard kunnen ALLE ouders van de school hun gewenste punten doorgeven via de gekende kanalen.
De bijeenkomsten worden vergezeld door een tante van het kleuteronderwijs, een leerkracht van het lager onderwijs en de directeur. De bijeenkomsten vinden plaats in de school zelf en starten telkens om 20:00 uur. Alle ouders van de school krijgen een kopij van het verslag. De datum van de bijeenkomst wordt voorafgaandelijk vastgelegd en via het verslag en/of een affiche in de school meegedeeld aan de andere ouders.  Er is geen vaste dag.

Activiteiten

Uiteraard willen we de geldinzamelacties niet overdrijven. Er worden maximum 4 activiteitengeorganiseerd waaronder de kinderfuif, de wijnactie en kerstmarkt alsook een extra verrassingsactiviteit. We trachten de datums in te plannen zodat er niet teveel samenloop is met andere door de school zelf georganiseerde activiteiten. De bestemming van de opbrengsten zal tijdens de ouderraad bijeenkomsten besproken, bepaald en gestemd worden.

Wil je meedoen?

Dit kan op verschillende manieren:

  • actief meewerken en zoveel mogelijk de bijeenkomsten bijwonen
  • af en toe meewerken als losse medewerker:  een losse medewerker stelt zich vrijblijvend kandidaat om te helpen bij de vooropgestelde activiteiten. Er worden werkgroepjes samengesteld voor elk van de verschillende activiteiten. Via de coördinator kan je je kandidaat stellen voor de openstaande taken.

De events blijven een sociale aangelegenheid die gepaard gaan met de nodige humor en vooral een gezellige sfeer waarin de ouders elkaar beter leren kennen. Zij die reeds meegewerkt hebben weten wat hier bedoeld wordt.

Contactinfo

Alle vragen aan de ouderraad kunnen gesteld worden:

  • via de infobussen in de inkomhal van de school en in de hal aan de kleuterpoort.
  • via e-mail: ouderraad@donboscoheverlee.be
  • via het aanspreken van een medewerker van de ouderraad

Via de beschikbare infoborden in de inkomhal van de school zal ook de nodige informatie worden uitgehangen.