WEGWIJS IN HET EERSTE LEERJAAR!

Enkele afspraken rond leren leren

Ik oefen dagelijks een vijftal minuutjes mijn woordjes/lettertjes en rekenkaartjes ook al staat dit niet in de agenda. Ik kijk ook dagelijks in mijn agenda of heen- en weermap of er brieven inzitten.

Op dinsdag krijg ik een huistaak van de juf. Ik probeer dit huistaakje zo zelfstandig mogelijk te maken, maar ik mag uiteraard wel hulp vragen aan mijn mama of papa. Op donderdag krijg ik een verbetertaakje. Ik verbeter met potlood en ik gom zeker geen foutjes weg! Daarna laat ik het paraferen door mama of papa. Geef gerust een seintje indien dit verbeterwerk teveel tijd in beslag zou nemen.

Speelgoed neem ik niet mee naar school. Af en toe ruim ik mijn schooltas en heen-en weermap op en verwijder wat er niet in thuishoort!

Zwem- en gymlessen

Om de veertien dagen gaan wij op maandagvoormiddag zwemmen.

In mijn zwemzak zitten mijn zwempak (geen bikini) of een zwembroek, een grote en kleine handdoek.  Ik draag gemakkelijke kledij (in de winter geen broekkousen). Best schoenen zonder veters. De tijd om ons uit- of aan te kleden is beperkt.

Mijn zwemtas zet ik de maandagmorgen op de bank aan de ingang, ik vergeet die ’s avonds niet mee te nemen.

Gymkledij (T-shirt met schoollogo en blauwe shortje) kan je aankopen via de school.

 Ik lees met Hup (leessprong)

Hup is de lieveling van onze klas. Ze brengt de nieuwe woorden en letters aan, waardoor de kinderen er echt naar uitkijken om een nieuw woord te leren.

De methode vertrekt van een tiental basissleutelwoorden. Het gaat om korte tweeklankwoorden van het type ‘klinker-medeklinker’. Prachtige vertelplaten ondersteunen de sleutelwoorden.  Na het aanbieden van een sleutelwoord wordt dit onmiddellijk en volledig geanalyseerd. Met de aangeleerde letters worden direct nieuwe tweeklankwoorden gevormd (is, in, il). Dit oefenen we in de klas in met onze letterdoos. Door toevoeging van een beginmedeklinker aan een tweeklankwoord kunnen de kinderen van bij het prille begin vlot en nauwkeurig drieklankwoorden lezen(m-is= mis, k-in : kin…). Als er voldoende letters gekend zijn is het lezen van wisselrijtes heel belangrijk om het leesproces te versnellen om vlotter nieuwe woorden te leren lezen. Inoefening is heel belangrijk!

Thuis kunnen daarbij enkele vaardigheden regelmatig geoefend worden:
auditieve analyse: een woord in stukjes hakken. neus: n – eu – s.
auditieve synthese: van letters een woord maken. n – eu – s: neus.

Tips voor thuis:

-Leg de letters op een lange rij: je zegt een letter, je kindje duidt de juiste letter aan.

-Toon een letter heel kort en laat je kind de letter zeggen om te oefenen op een vlugge herkenning.

-De sleutelwoorden op een rij leggen, is het woord juist gelezen draai ik het woordkaartje om.

-Ik hak een woord, je kindje kan het woordje plakken en aanduiden.

Nadien leren we:

-Lettercombinaties bij het begin van een woord: vl-, st-, zw-, pr…
-Spellingspatronen: -ng, -nk, aai, oei, ieu, eeu,
-Voorvoegsels; be-, ge-, ver-
-Achtervoegels: -je, -tje, -pje, -lijk, -heid, -der…
-Lettergrepen

Het vastzetten van een letter of een sleutelwoord ondersteunen we ook door het onmiddellijk schrijven ervan.

Bij het aanleren van het schrijven van de letters en woorden schrijven de leerlingen op kopieerbladen met bredere tussenlijnen (sporen). Wij volgen de methode D’ haese. De leerlingen leren stapsgewijs letters, letterverbindingen en woorden te schrijven.

Kinderen die vlugger klaar zijn kunnen werken in onze vernieuwde hoekjes. Voor knappe lezers, die vooruitlopen op de leesklas, is er een tweede leeslijn voorzien, de leesdoos met extra leesboekjes.

Ik reken met Wibbel (Nieuwe Rekensprong)

Vanaf dit schooljaar leren we in het eerste leerjaar rekenen met Wibbel.  De wiskundelessen starten met het oefenen van de rekenvoorwaarden. De begrippen worden geoefend, de symbolen voor aantal, lengte, inhoud, gewicht worden ingeoefend aangevuld met de tekens >,< en =. Begrippen als meer, minder, meest, minst, lichtst, zwaarst, dikst, dunst, vol, half vol, leeg komen veelvuldig aan bod. Plaats in de rij benoemen met begrippen eerst, laatst, voorlaatste, midden….

Het aanbrengen van de cijfers gebeurt a.h.v. een rekenverhaal. De getalbeelden worden grondig ingeoefend. Nadien koppelen we het cijfer aan het getalbeeld. Hierbij vestigen we de aandacht op de schrijfwijze en de richting van de cijfers .

Een volgende stap is het splitsen van de getallen of hoeveelheden. Het verwoorden ondersteunt ook de handeling: ik splits mijn 5 in 3 en 2. We leggen deze oefeningen eerst met blokjes en verhaaltjes, daarna volgen de splitskaarten. Nieuwe splitskaartjes worden elke dag 5 minuten ingeoefend.

Nadien volgen de bewerkingen optellen en aftrekken tot 10.

Als alle getallen tot en met tien vlot zijn gekend gaan we over naar de getallen van 11 tot en met 20. De bewerkingen  worden naar analogie van de getallen onder de tien aangebracht.

Als laatste stap wordt de sprong over het tiental aangebracht. Als de splitsingen tot tien grondig zijn ingeoefend en geautomatiseerd verloopt dit zonder problemen.

Naast getallenkennis en bewerkingen maken de kindjes van het eerste leerjaar ook kennis met metend rekenen. Dat houdt in vergelijken volgens lengte, inhoud, gewicht en chronologisch kunnen ordenen.

Binnen metend rekenen worden de dagen van de week aangebracht en ingeoefend, het uur en het half uur. Daarnaast leren we ook de muntstukken en de bankbiljetten tot 20 euro: hoeveelheden leggen en teruggeven….

Als laatste onderdeel maken we een aanzet tot meetkunde. Daar wordt de ruimtelijke oriëntatie getraind en geoefend, eenvoudige meetkundige vormen.

Dat is heel wat voor een zesjarige, maar we zijn knap en leren met plezier heel wat bij.

Godsdienst

De diverse thema’s, met daarin aandacht voor andere godsdiensten en culturen, en de aanpak van het kerkelijk jaar volgen en ondersteunen de kinderen in hun levensbeschouwelijke en persoonlijke ontwikkeling.

Er wordt bijzonder veel zorg besteed aan de verhalen, de prenten en de illustraties. Bijbelverhalen op het niveau van de kinderen komen regelmatig aan bod.

W.O

Tijdens de namiddag hebben we ruimschoots de tijd om ons rustig te verdiepen in thema’s die aansluiten bij het leven van een zesjarige. Thema’s zoals welkom in ons klasje, herfst, Halloween… lenen zich uitstekend om samen uit te werken of te verwerken in hoekenwerk. Af en toe wordt er gevraagd om iets mee te brengen, dit wordt tijdig meegedeeld.

Deze samenvatting is in een notendop het verloop van het schooljaar in ons eerste klasje. Hopelijk kan dit af en toe gebruikt worden als een ruggensteuntje bij het leren van de lesjes of het maken van de taakjes. Zijn er nog vragen of onduidelijkheden, de klasdeur staat altijd open.

Juf Nathalie en juf Yasmine