Inschrijvingen

inschrijvinglogo

Hoe inschrijven in onze Don Boscoschool?

• Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.
• Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.
• Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we niet op de hoogte zijn van het niet- akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.
• Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind ( denk daarbij aan de ISI-kaart of ID-kaart van het kind).
• Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (zie onderwijsregelgeving punt 3.1)

• Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien we op basis van de resultaten van deze screening het nodig achten, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. (zie onderwijsregelgeving punt 3.4)

• Kleuters mogen naar school komen vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Deze kleuters mogen instappen na elke schoolvakantie, op de eerste schooldag van februari en na Hemelvaartsdag.

• Vanaf 3 jaar mag een kleuter onmiddellijk instappen.

• In september van het jaar dat uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en dus wettelijk verplicht om les te volgen. Dit geldt ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft en dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen is aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

• Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in Basisschool Don Bosco Heverlee.