INFO OVER HET VIERDE LEERJAAR!

 

ONTDEKKEN VAN TALENTEN, LEREN OMGAAN MET ELKAAR, LEZEN, REKENEN, SCHRIJVEN, ….ER GEBEURT VEEL IN HET VIERDE LEERJAAR!

Vaste leermomenten:

 • Wiskunde
 • Nederlands
 • W.O.
 • Godsdienst
 • Muzische vorming
 • Spelling

Binnen deze vakken besteden we aandacht aan sociale vaardigheden (KiVa-project*) en talenten* van de leerlingen. We proberen te werken op maat van ieder kind (viersporenbeleid*).

Agenda en planning

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt  huiswerk (les/taak) gegeven.

Heb je vragen of bedenkingen?  Dit kan je steeds via de agenda melden. We vragen om deze dagelijks na te lezen en te handtekenen.  Zo weten jullie wat er leeft in de klas en kunnen jullie mee opvolgen wat er van de leerlingen verwacht wordt.
Toetsen worden steeds ruim op voorhand ingepland.

Rekenen

Methode: Rekensprong.

Er zijn 4 werkschriften (deel A-B-C-D) en een bijhorend neuze-neuzeboek. Hierin kunnen leerlingen en ouders opzoeken hoe iets in de klas wordt aangebracht. Dit boekje zit steeds in je map in de boekentas. Na elk thema is er een sprongtoets.

Taal-spelling:

Methode: Tijd voor taal.

Ook dit jaar zijn er weer 20 woordpakketten.
Op vrijdag is er steeds een dictee.

Taalbeschouwing-taalsystematiek:

De delen van de zin worden nu benoemd als ‘onderwerp’, ‘persoonsvorm’ en ‘de rest van de zin’.
Van de werkwoorden zoeken we de stam en de infinitief en kijken we in welke tijd deze staat.
Bij het vervoegen zoeken we naar de juiste schrijfwijze van het werkwoord in een zin.
De woordsoorten die we leren zijn het zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord en het lidwoord.

Wereldoriëntatie:

Methode: Mundo

We hebben 5 thema’s met een themaboekje en een bronnenboek.
Achteraan elk themaboekje staat vermeld wat de leerlingen moeten kennen/kunnen voor de toets.
Daarbuiten bieden wij nog enkele andere interessante thema’s aan.

Zwemmen/turnen:

Indien je zoon/dochter niet mee gaat zwemmen/turnen moet dit in de agenda genoteerd worden.

Andere activiteiten:

 • Al doende leren we het meest. Daarom gaan we regelmatig eens op stap:
 • We verkennen de omgeving van de school.
 • We brengen een bezoek aan de stad Leuven.
 • We oefenen onze fietsvaardigheden in het verkeerspark.
 • We bezoeken de chocoladefabriek in Halle.
 • projectweek naar aanleiding van het jaarthema

Op de klaspagina zullen regelmatig foto’s van de verschillende activiteiten verschijnen.

Wij eten elke voormiddag een stukje fruit en in de namiddag een koekje.  Aangezien wij een milieubewuste school zijn, vragen wij om het koekje in een koekendoos mee te brengen. Papiertjes worden terug mee naar huis gegeven.

Een traktatie voor een verjaardag kan altijd.  Hou het eenvoudig: een koekje, een cake, een stukje fruit een klascadeau is super! Dus geen taarten, snoep of individuele cadeautjes.

We vliegen erin met het vierde leerjaar!