Lagere school

Troeven van onze lagere school!

DSC02724

 1. In onze school staat het kind centraal! “We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we willen wél alle kinderen laten schitteren…”
 2. We hechten belang aan “communicatie, hartelijkheid, redelijkheid en zingeving” als belangrijke waarden uit het opvoedingsproject van Don Bosco!
 3. We bieden voor- en naschoolse opvang van 7 tot 18.30 uur! Ook tijdens vakantiedagen en studiedagen wordt opvang geboden binnen onze schoolmuren.
 4. We bieden een gezonde levenshouding door:
  Sport op school,schoolzwemmen,stimuleren van fruit op school,…
  We bieden onze zesde klassers een reanimatiecursus aan met behulp van een mini-pop.
 5. We zijn sterk in onze degelijk uitgebouwde zorg die start in de reguliere klassen en aangevuld met de zorg door de zorgcoördinator.
 6. We hebben een gedreven, creatieve muzoleerkracht die alle domeinen van muzo aan alle klassen aanbiedt, uitgezonderd beeld omdat dit door de klasleerkrachten aangeboden wordt.
 7. We bieden taalinitiaitie “Frans” aan in de derde kleuterklas en het 1ste leerjaar.
 8. Wij dulden geen pestgedrag! Gepaste structuur: duidelijke afspraken met aandacht voor de individuele problematiek!
 9. We bieden speelgoedkoffers aan tijdens de speeltijden aangevuld met rustig spelmateriaal tijdens bepaalde middagpauzes.
 10. We zijn fier op ons team van professionals dat uw kind begeleidt door wekelijkse teamraden en overlegmomenten!
 11. ICT maakt vanzelfsprekend deel uit van het lessenpakket.
 12. We bieden klasoverschrijdende projecten: talentencarrousels, project sociale vaardigheden, vastenprojecten,…
 13. De leerlingen hebben hun eigen leerlingenraad met vertegenwoordigers uit L3,L4,L5 en L6.
 14. Tweejaarlijkse sport,, bos- en zeeklassen ontwikkelen de zelfstandigheid van onze leerlingen, elke kind krijgt de kans zijn/haar talent(en) te tonen!
 15. We bieden een veilige levenshouding door:
  belang aan verkeersveiligheid in de buurt ,de sensibilisering van kinderen en ouders en de deelname aan verkeersactiviteiten als de strapdag, Sam, de verkeersslang,…
 16. We bieden een milieuvriendelijke houding door:
  preventie van afval , het composteren op school, het onderhouden van de schoolperkjes en het zaaien en oogsten van groentjes in de vierkantemetertuintjes en het doen aan natuurbeheer door te werken in de Doode Bemde.
 17. We bieden een intensief taalbad aan anderstalige kinderen die nog geen Nederlands onderwijs gekregen hebben waardoor dat ze sneller geïntegreerd worden in hun reguliere klasgroep.
 18. We bieden een breedschoolproject “Heverlee binnenste buiten” aan dat bestaat uit 4 deelprojecten waardoor onze kinderen in contact komen met andere generaties en medewerkers uit de lokale buurt: peuters uit Kinderrijk, bejaarden uit Home Vogelzang, sport -en dansmogelijkheden met Sporty, taalateliers met Clip,…
 19. Onze ouderbetrokkenheid is hoog doordat we info-avonden, openklasmomenten en vergaderingen voor anderstalige ouders aanbieden.
 20. We zijn fier op ons enthousiast oudercomité dat door verschillende activiteiten onze school financiële steun biedt!