Natuur op school

Het MOS-logo. Daar gaan wij voor!

MOS-deelnamelogo

Het MOS-logo is een erkenning die aangeeft dat je school mee in een educatief proces stapt, met eigen accenten en een creatieve aanpak acties organiseert en volgehouden inspanningen levert om alle schoolleden voor milieuzorg te sensibiliseren.
Hierbij staat preventie voorop.Het MOS-logo bestaat uit drie luiken. Pas als je de drie luiken in je bezit hebt is het logo volledig. Je school kan per schooljaar één deel van het logo aanvragen. Je school bepaalt zelf het tempo waarop ze de drie luiken wil verdienen. Dat hoeft helemaal niet in drie jaar te gebeuren. Het is trouwens ook geen verplichting om het logo aan te vragen.

Tijdens het schooljaar 2006-2007 hebben wij met onze school het eerste MOS-logo behaald.
Tijdens het schooljaar 2008-2009 hebben we ons tweede logo in ontvangst mogen nemen.
We deden dit door te werken aan ‘Natuur op school’.
Eén van de voorwaarden om het logo te behalen is dat het project mee gedragen wordt door de ouders, de leerlingen, de mensen uit de schoolomgeving.
Daarom vragen we uw medewerking. Heb jij groene vingers? Of wil je dat er naar jouw leuke ideeën geluisterd wordt?
Zie je het mogelijk om samen met ons ideeën te bespreken en/of uit te werken om de school ‘natuurlijker’ te maken, of wil je liever helpen bij het onderhoud van de schooltuin? Laat het ons weten!
Wij contacteren je dan wanneer we helpende handen nodig hebben.

De werkgroep MOS
meester Hans, tante Marieke, tante Trees en juf Caroline