Kameleonklas of taalbadklas

WELKOM in de Kameleonklas of OKANKLAS o.l.v. juf Elisa (en vanaf de herfstvakantie door juf Anke)

Kleuters en lagere schoolkinderen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen , krijgen een intensief taalbad in onze school.
In de kleuterklasjes geven de klasleerkrachten zelf taalstimulerende opdrachtjes aan deze kinderen terwijl juf Liljan de andere kinderen op dat moment onder haar hoede neemt.
Vanaf de 3de kleuterklas tot het zesde leerjaar bieden we ook heel wat taalstimulerende oefeningen aan in de reguliere klasgroep maar kunnen deze kinderen van een intensief taalbad genieten in de onthaal/okanklas.
Juf Elisa zal tot aan de herfstvakantie dit taalklasje leiden en daarna vervangen worden (wegens zwangerschap) door juf Anke.
In de ppt –presentatie hieronder kunnen jullie vernemen hoe we andertalige kinderen in hun reguliere en in de onthaal (okan)klas een intensief taalbad aanbieden.

Presentatie van de onthaalklas:

Okanklas of onthaalklas