Info over de Draakjesklas!

Afbeeldingsresultaat voor draakje
SPELEN, KNUTSELEN, WERKEN … WAT DOEN WE ALLEMAAL IN ONS KLASJE?

Elke twee weken werken we verschillende activiteiten uit a.d.h.v. een thema. Meer uitleg vind je terug op de themabrief in het schriftje. Antwoorden of berichtjes worden steeds in het heen –en weerschriftje genoteerd. Heb je een boodschap voor de juf, leg het schriftje in het mandje aan de kapstok.

Themabrieven bevatten steeds uitleg over het komende weekthema. Ook nieuwtjes, weetjes, jarigen van de week, mee te brengen materialen bv. een foto, belangrijke data en een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten komen aan bod. Naast de beschreven activiteiten (deze komen zeker aan bod) organiseert en plant de juf ook nog andere activiteiten. Deze worden al dan niet aangeboden, rekening houdend met de noden van jullie kleuter op dat moment.

Een dagje in de klas verloopt volgens een vaste structuur en met hulp van vaste regeltjes en afspraken. Het biedt kleuters duidelijkheid en veiligheid als ze weten wat er staat te gebeuren, wat kan en niet kan. Hierdoor zal jullie kapoen ook zekerder worden en een plaatsje vinden in de klasgroep.

Dagverloop

Onthaal: Hier staat de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal (zich goed voelen in de klas, elkaar welkom heten, vertellen aan elkaar over het weekend,…) Voor het algemeen welbevinden van uw peuter is het belangrijk dat hij/zij er vanaf het begin bij is en het onthaalmomentje niet mist! (8.30u)

Klassikaal moment: . Hierbij staat speels omgaan met taal voorop. Deze activiteit kan verschillende vormen aannemen en op verschillende plaatsen gebeuren: bewegingsmoment, verhaal, waarneming, poppenkast, exploratie, kringgesprek, …

Zelfstandige/geleide activiteiten:

Een geleide muzische activiteit: Dit betekent op hun leeftijd in de eerste plaats exploreren en experimenteren, hun zintuigen ontwikkelen. Wanneer we dit voldoende gedaan hebben, kunnen we overgaan naar gericht werken, creëren. We gaan hier aan de slag met materialen en technieken waar het ontdekken van kleuren, geuren, voelen en handelen voorop staat. We schilderen, stempelen, boetseren, kleven, scheuren en knippen,…

Natuurlijk maken we ook puzzels, doen we teloefeningen, hetzelfde zoeken, grootste/kleinste zoeken. We spelen ook spelletjes: sorteerspelletjes, kleurenspelletjes, …

Zelfstandig spelen met de nodige verrijking van materialen in de verschillende hoeken: Zandbak met nat/droog zand, experimenteerbak, poppenkamer verrijkt met verschillende hoeden, automat verrijkt met buizen waar de auto’s door kunnen rijden, bouwhoek verrijkt met doosjes en plankjes, snoezelhoek verrijkt met knuffels of zaklampjes,… Kortom alle hoeken worden verrijkt in thema en naar de ontwikkeling van uw kind.

Fruitmoment Voorzie fruit in een doosje want wij eten fruit in de kring en niet aan een tafel! (geplette bananen zijn ook niet zo smakelijk) Om praktische redenen vragen we om geen appelsienen mee te geven.

Toiletmoment: Zorg ervoor dat je kleuter zelfstandig naar het toilet kan gaan door gemakkelijke kledij te dragen. Reservekledij in de daarvoor voorziene zakjes aan de kapstok. Liefst 2 outfits! Indien je kleuter met vuile kleding in een zakje thuiskomt, gelieve dan zo snel mogelijk de reservekledij zelf aan te vullen en terug in het zakje aan de kapstok te steken.

Speeltijd: Bij mooi weer spelen we buiten op de speelplaats, bij regenweer spelen we binnen in de speelzaal.  Voor het bevorderen van de zelfstandigheid van uw kind zijn wanten veel makkelijker dan handschoentjes. Deze kunnen ze namelijk zelf aan-en uitdoen. Om de wanten zeker niet te verliezen, kan u deze best aan een touwtje bevestigen en door de mouwen van de jas steken.

Zelfstandige/geleide activiteiten

Afsluitend kringmoment: Voor het middageten sluiten we rustig af in de kring met een liedje, verhaal, zintuiglijk spel,… De kleuters weten zelf of ze boterhammetjes of patatjes moeten gaan eten.

– Middagpauze: Boterhammen worden gegeten in de boterhammetjes-eetzaal met juf Cindy en een klasleerkracht, patatjes worden gegeten in de warme eetzaal bij juf Christine en een klasleerkracht. Vergeet niet te melden aan het secretariaat dat uw kind een warme maaltijd nodig heeft.

– Kringmoment

– Vrij spel: Na de middag spelen de kinderen vrij in de hoekjes van de klas. Samen met de juf worden ze wegwijs gemaakt doorheen de materialen die in de klas beschikbaar staan. De kinderen leren zo zelf kiezen met wat ze graag willen spelen. De juf heeft op deze momenten tijd voor individuele aandacht voor ieder kind.

Samen rustig de dag afsluiten: Snoeten poetsen, schooltasjes maken, afscheid nemen van elkaar.

Uitstapjes, exploratietochten en projecten worden tijdig aangekondigd via de themabrieven.

Er zijn wekelijks 2 gymmomenten voorzien met juf Katrien. Turnpantoffeltjes zijn voor onze eerste kleuterklassertjes nog niet nodig.

Een fotoboekje met foto’s van geliefden, huisdieren, … dit boekje gaat in een daarvoor voorziene mand zodat de kleuters er steeds naar kunnen grijpen indien ze hier behoefte aan hebben. Ze vinden het superleuk om ook aan anderen deze foto’s te laten zien en vertellen er ook graag over! Jullie krijgen deze foto’s einde schooljaar (hopelijk in een goede staat) zeker terug!

Op de klaspagina zullen regelmatig foto’s van het klasgebeuren verschijnen. Deze foto’s zullen op het einde van het schooljaar worden verzameld op een dvd/USB-stick die je dan aan een democratische prijs kan kopen!

Labelen van de schooltas, kledij, fruit -en brooddoos, … Zet op alle persoonlijke spulletjes de naam van uw kind!!!!

Wanneer je kleutertje jarig is, wordt er een begeleidende brief meegegeven.

Groetjes,

* – Juf Sara – *