Opvang

Beste ouders,

Intussen is de studie ook terug van start gegaan.
Ik bezorg jullie graag even een overzicht van waar u de kinderen tijdens de opvang kan vinden.

WIE
WANNEER
WAT
WAAR
Kleuters
15u30-16u
Vrij spel
Speelzaal KS
16u-16u30
4-uurtje
Boterhammeneetzaal KS
16u30-18u30
Vrij spel
Speelplaats KS of speelzaal bij regen
L1
15u30-16u
Studie
Klas L1A (ma.) L1B (di. en do.)
16u-16u30
4-uurtje
Boterhammeneetzaal KS
16u30-18u30
Vrij spel
Speelplaats KS of speelzaal bij regen
L2-L6
15u30-16u15
Vrij spel
Speelplaats LS
16u15-16u30
4-uurtje
Speelplaats LS
16u30-17u15 à 17u30
Studie
Warme eetzaal LS
17u15 à 17u30-18u30
Vrij spel
Speelplaats KS of speelzaal bij regen
We vragen om de kinderen van L1 niet tijdens de studie af te halen. Zij kunnen vanaf 16u worden opgepikt in de kleutereetzaal.
De makkelijkste manier om de studie van L2 tot L6 te bereiken is via de speelplaats van de kleuters en het lager.

Op vrijdag is er geen studie. Zolang het mooi weer is, speelt de hele lagere school dan aan de overkant (van 16u-17u20).

Mag ik tot slot vragen om, net als vorige jaren, iets mee te geven aan uw kind(eren) zodat ze zich in stilte kunnen bezighouden als ze snel klaar zijn met hun huiswerk? Om de studietijd optimaal te benutten vragen we om iets educatiefs mee te geven: leesboek, kruiswoordraadsel, werkblaadjes, extra oefeningen op maaltafels ed

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Lien Maes

Verantwoordelijke Kinderopvang
Groenveldstraat 46
3001 Heverlee
donbosco.stekelbees@landelijkekinderopvang.be

Stekelbees

Wij vinden kwalitatieve opvang voor en na de school heel belangrijk:

1. De begeleiding

De begeleiding (door Stekelbees) wordt gestimuleerd tot een pedagogische aanpak die aansluit bij het pedagogisch project van onze school.
Zij zorgen voor een warm onthaal en ontwikkelen een persoonlijke relatie met elk kind.

2. De infrastructuur

VZW Stekelbees maakt gebruik van zalen die de school ter beschikking stelt.
Zo voelen de kinderen zich veilig en geborgen omdat ze vertrouwd zijn met gekende mensen en de omgeving.
Er wordt een geleide studie voorzien in aparte leeftijdsgroepen.
Hier vindt U het huishoudelijk reglement van Stekelbees.

Nieuw!!

Studie voor het eerste leerjaar gaat door in L1A/L1B van 15u30 tot 16u en onder begeleiding van juf Yasmine / juf Nathalie. Na het eten van een koek om 16u15 worden zij naar de kleuteropvang gebracht. Voor het tweede leerjaar tot het zesde leerjaar is er studie van 16.30 tot 17.15 uur. (De locatie wordt later nog bepaald)
Praktische organisatie van onze opvang :
a) voorschoolse opvang: 07.00 uur tot 08.15 uur
(ouders betalen tot 8.00 uur, vanaf 8.00 uur geniet iedereen van een gratis opvang)
De opvang gebeurt in de kleuterspeelzaal.
Alle kinderen worden door de ouders naar de speelzaal gebracht en overgedragen aan de mensen van de opvang.
De kinderen van de lagere school verzamelen om 8.15 uur op hun speelplaats.
Vanaf 8.15 uur wordt de opvang overgedragen aan de mensen van de school!
b) naschoolse opvang: 15.30 uur tot 18.30 uur.
Op woensdagnamiddag en tijdens vrije dagen worden activiteiten georganiseerd met de kinderen.
Ook is er opvang tijdens de dagen dat de school zijn facultatieve vakantiedagen plant, tijdens de pedagogische studiedagen, de herfstvakantie, de krokusvakantie,  één week tijdens de kerst- en paasvakanties.

images