INFO OVER DE POEHBEERKLAS

 

Afbeeldingsresultaten voor poehbeer afbeeldingen

SPELEN, KNUTSELEN, WERKEN … WAT DOEN WE ALLEMAAL IN ONS KLASJE?

Elke week werken we verschillende activiteiten uit a.d.h.v. een thema. Meer uitleg vind je terug op het themabriefje in het heen- en weerschriftje. Ze bevatten steeds uitleg over het komende thema. Ook nieuwtjes, weetjes, jarigen van de week, mee te brengen materialen bv. een foto, belangrijke data en een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten komen aan bod. Ook aangeleerde versjes of liedjes worden in het heen- en weerschriftje gekleefd. Heb je een boodschap voor de juf, schrijf het gerust in het schriftje en leg het in het mandje aan de klasdeur.

Een dagje in de klas verloopt volgens een vaste structuur en met hulp van vaste regeltjes en afspraken. Het biedt kleuters duidelijkheid en veiligheid als ze weten wat er staat te gebeuren, wat kan en niet kan. Hierdoor zal jullie kapoen ook zekerder worden en een plaatsje vinden in de klasgroep.

Dagverloop
– Onthaal
– Godsdienstmomentje
– Bewegingsmoment
Beleving : verhaal/waarneming/poppenkast/exploratietocht/huishoudelijk spel
– Toiletmoment/Fruitmoment
– Speeltijd
– Zelfstandige/geleide activiteiten
– Afsluitend kringmoment (aanleren of herhalen van versje/            liedje,zintuiglijke spel,…)
– Toiletbezoek
– Middagpauze
– Kringmoment
– Zelfstandig spel
– Samen rustig de dag afsluiten
Andere activiteiten
Uitstapjes, exploratietochten en projecten worden aangekondigd via het heen-en weerschriftje en via de nieuwsflash.

Er zijn wekelijks 2 gymmomenten voorzien. Op deze dag doen de kleuters best sportieve kledij aan en eventueel sportschoentjes.

Wekelijks zal onze logeer poehbeer ergens gaan logeren, natuurlijk met jullie toestemming. Enkele dagen op voorhand vraag ik via het heen- en weerschriftje of het past dat onze logeerbeer in het weekend kan komen logeren. Indien dit moeilijk is laat U dit gewoon even weten en dan zoeken we samen naar een weekend dat wel past. De bedoeling hiervan is dat poehbeer zoveel mogelijk geïntegreerd wordt in het gezin, dat hiervan een paar foto’s worden gemaakt en in een schriftje worden gekleefd met een paar woordjes uitleg. Op maandag komt de logeerpoehbeer weer mee naar school en kan uw kleuter vertellen wat ze samen allemaal hebben beleefd. Hierdoor stimuleren we het taalgebruik van de kleuter en ook de durf om iets te komen vertellen.
Op de klaspagina zullen regelmatig foto’s van het klasgebeuren verschijnen. Deze foto’s zullen op het einde van het schooljaar worden verzameld op een dvd die je dan aan een democratische prijs kan kopen!
Wij eten elke dag een stukje fruit. Het fruit wordt als 10-uurtje gegeten. Om praktische redenen liefst geen sinaasappelen meegeven! Bananen best meegeven in een daarvoor voorziene doos, plat fruit is niet smakelijk!
Zorg ervoor dat je kleuter zelfstandig naar het toilet kan gaan door gemakkelijke kledij te dragen. Reservekledij in de daarvoor voorziene zakjes aan de kapstok.  Indien je kleuter met vuile kleding in een zakje thuiskomt, gelieve dan zo snel mogelijk de reservekledij zelf aan te vullen en terug in het zakje aan de kapstok te steken.
Labelen van de schooltas, kledij, fruit -en brooddoos, … Zet op alle persoonlijke spulletjes de naam van uw kind.

Wanneer je kleutertje jarig is, wordt er feest gevierd in ons klasje. De kleutertjes trakteren met een klassikale traktatie (geen individuele cadeautjes).
Bij de start van het nieuwe schooljaar vragen wij :

  •  een pasfotootje voor de aanwezigheidskalender in de klas
  • een doos papieren zakdoekjes

Het wordt zeker en vast een beregoed jaar!!!
Dikke knuffel
Juf Veerle