Schoolreglement en Leefregels

Het schoolreglement

In het schoolreglement leggen we niet enkel uit hoe het allemaal bij ons werkt, maar je vindt er ook de rechten en plichten van jou en je kind die een vlotte samenwerking mogelijk maken.

Schoolreglement 2019 – 2020 – Nederlands

Schoolregulations 2019-2020 – English

Infobundel Onderwijsregelgeving

Het onderwijs heeft een eigen wereld aan termen, regels en hulpinstanties voor zowel de ouders als de leerlingen. Hier is vaak moeilijk aan uit te geraken als buitenstaander. Daarom is er een infobundel gemaakt waarin nagenoeg alle termen, instanties en vragen uitgelegd worden.

Heb je toch nog vragen waar je in deze documentatie geen antwoord op vindt, dan mag je altijd contact opnemen met de directrice; zij zal je graag te woord staan.

Infobundel Onderwijsregelgeving

Leefregels voor kinderen

De leefregels die je hieronder vindt, zijn de belangrijkste afspraken waar een kind zich in onze school moet aan houden.  Het is geschreven op een manier die begrijpbaar is voor kinderen. Dit document vormt een overeenkomst tussen zowel de leerkracht, ouders als het kind zelf.

Leefregels voor kinderen