Schoolvergroening

De vergroening van onze school krijgt stilaan vorm…
Ons actieplan is werd reeds goedgekeurd. We behaalden ons tweede MOS-logo. De kinderen dragen nu zorg voor de schooltuintjes. Elke klas heeft zijn hoekje. Met de hulp van de groene ouders zullen wij zorg dragen voor het groenbehoud.