Talentencarrousel

Talenten carrousel

Tijdens het schooljaar 2013-2014 organiseerden we binnen ons jaarthema “KUNSTBUBBELS” zes klasoverschrijdende KUNSTATELIERS.
Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar traden via leeftijdsoverschrijdende groepen  in de voetsporen van befaamde kunstenaars. Ze maakten kennis met werken van o.a. Miro, Niki de Saint Phalle, Kandinsky, Alberto Giacomettii, Delphine Boël, Modigliani, Keith Haring, Mondriaan, Emely Kngwarreye en Incakunstenaars.
De vele foto’s van deze kunstateliers getuigen van heel wat creativiteit en plezier bij de kinderen!
Tijdens het schooljaar 2014-2015 zullen we binnen het jaarthema “KLEUR JE DROOM”  zes TALENTENCARROUSELS aanbieden, zowel aan onze kleuters als aan de lagere schoolkinderen.
De kinderen zullen opnieuw via leeftijdsoverschrijdende groepen kennis maken met volgende
eilanden van de talentenarchipel: taaleiland-beeldeiland-muziekeiland-beweegeiland-fijneiland-sameneiland-wereldeiland-denkeiland-wil-en durfeiland.
Via het aanbieden van deze talenteneilanden  gaan we op zoek naar de talentenkiemen die er zich onder de leerlingen bevinden.
Via talentontwikkeling in het onderwijs worden de sterktes van de kinderen benadrukt en probeert men via deze sterktes de tekorten weg te werken.
Deze talentgerichte vorm van onderwijs komt alle kinderen ten goede maar ook kinderen die moeilijk gedrag stellen, worden best via hun talenten aangepakt wat hun gedrag positief beïnvloed.
De belangrijkste doelstellingen van deze werkvorm zijn:
– Aanwakkeren van het zelfvertrouwen bij kinderen
– Stimuleren van positieve emoties rond leren en ontwikkelen
– Bewustwording dat je met de nodige inzet en motivatie je leren en leven in handen kunt nemen.
Leerkrachten beoordelen best de inzet, de inspanningen van de kinderen en niet het resultaat!
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van alle kinderen die tijdens een testing werden geprezen om hun intelligentie 90% kozen voor makkelijkere opdrachten. Deze kinderen vergeleken zichzelf al te vaak met zwakkere kinderen en hun gemiddelde score daalde in een daarop volgende test met 20%.
Van alle kinderen die tijdens een testing werden geprezen om hun inspanningen kozen 90 % daarna voor moeilijkere opdrachten. Zij leerden uit hun fouten en hun gemiddelde score in de volgende test steeg met 30%.
Conclusie: BIJLEREN is belangrijker dan SLIM overkomen!

Wat is een talent?
Datgene wat men van nature goed kan zonder teveel inspanningen en wat men erg graag doet.
De flow, de passie, de motivatie en de goesting zijn termen die wijzen op talenten.
Er zijn nog dingen waar we door de geleverde inspanningen goed in zijn maar dat zijn dan geen talenten.
Als je kinderen veel kansen biedt in een rijke en uitdagende omgeving, merk je dat ze heel wat potentieel hebben… meer dan je misschien wel denkt!
Onze uitdaging bestaat erin de” talentenkiemen” te ontdekken die in elk kind verborgen zitten.
Het instrument dat ons helpt bij het zoeken naar en het stimuleren van mogelijke talenten, is de “talentenarchipel”.
De talentenarchipel start vanuit de kinderen zelf en legt de nadruk om hun eigen groeikracht en betrokkenheid.
Het stimuleert ouders en leerkrachten om anders naar kinderen te kijken, het accent wordt verlegd!
Het kind neemt de start om samen , met de leerkracht zijn of haar persoonlijk talentenportfolio op te bouwen, met als doel, zichzelf te leren kennen. Ervaren waar je sterk in bent, je talenten kunnen gebruiken, zijn belangrijke bouwstenen voor de toekomst van ieder kind. Dit is bepalend voor de juiste studie-en/of beroepskeuze later.
Vanaf september zullen we jullie meedelen welke talenteneilanden door welke  leerkrachten aangeboden worden.
Onze talentencarrousels zullen plaatsvinden op:
Woe. 24 september 2014
Woe. 22 oktober 2014
Woe. 28 januari 2015
Woe. 25 februari 2015
Woe. 25 maart 2015
Woe. 22 april 2015
Als apotheose van deze talentencarrousels brengen we dan tijdens het weekend van 29 mei de musical “Het kleurenpaleis