Tweede Leerjaar – Onze klaswerking

WISKUNDE

Hiervoor gebruiken we “Rekensprong plus”.
Het ganse programma is verdeeld over 10 lesblokken van +- 1/maand. Na elk lesblok volgt een toets. Bij de methode hoort een WERKSCHRIFT en een LEERBOEK. Beiden bevatten toepassingen op de gegeven leerstof.

Bewerkingen

Het is zeer belangrijk dat de kinderen inzicht hebben in de opbouw van de tafels.
De volgende stap is dan het “automatiseren” van de tafels. Hierbij is de medewerking van de ouders toch ook wel belangrijk. Belangrijk in die zin, dat jullie toch ook proberen om er dagelijks op toe te zien dat die tafels ingeoefend worden. Dit moet zeker en vast geen “uren” in beslag nemen. Laat de kinderen geen “ellenlange” kolommen neerschrijven, maar ondervraag vooral mondeling.
Bv. tijdens een autorit …

Getallenkennis

Getallen noteren, eerst met behulp van teken- en legschema’s, daarna abstract. Inzicht hebben in het vormen van getallen (getal – begrip). 74 -> 7 T en 4 E.
Werken op het 100-veld.
Plaatsen van getallen op het 100-veld aanwijzen en omgekeerd.

Metend rekenen

De tijd: 1 uur = 60 minuten.
De klok / uur / half uur / kwart voor/over.
Tijdsbesef.
De lengte: meter – cm – dm.
1 m = 100 cm.
Inhoud: liter – halve liter – cl – dl.
Gewicht: kilogram – halve kg = 500 g = 5 x 100 gram – 1 kg = 10 keer 100 g.
Geldwaarden: wisselen – teruggeven (aanzet)

NEDERLANDS

Lezen, begrijpend lezen, luisteren en spreken

Voor Nederlands gebruiken we de methode “TIJD VOOR TAAL”. Bij deze methode hoort een WERKSCHRIFT A+B, een LEERBOEK A+B en een STAPPENBOEK. In dit stappenboek vinden we gedifferentieërde leesteksten terug.
De methode heeft veel aandacht voor technisch lezen, begrijpend lezen, spreken, … het communicatieve.

Spelling

Hiervoor gebruiken we  de methode “- SPELLING- ACCENT”.
Bij deze methode hoort een WERKSCHRIFT.
Per week wordt een woordpakket van 20 woorden aangebracht. Dit woordpakket (WP) vinden we terug in het werkschrift, alsook opdrachten ter inoefening. Achteraan vinden we regels, liedjes e.d.m. die ertoe bijdragen bepaalde spellingmoeilijkheden efficiënt op te lossen en waar dus gebruik van gemaakt wordt in de klas. Herhalingsoefeningen voor kinderen die het nog wat moeilijk hadden, verdiepingsoefeningen voor kinderen die het al vlot kunnen, komen aan bod tijdens de remediëringslessen. Dit telkens per WP. Vanaf dinsdag/woensdag kan er thuis geoefend worden met de woorden van een  woordpakket. Op donderdag wordt er een dictee afgenomen. Hierin komen er ook een klein aantal woorden voor, die niet in het WP zitten, doch die eenzelfde moeilijkheid bevatten. Dit om te zien of de kinderen de link kunnen leggen.

5x per jaar is er ook een “controle-dictee”. (2x in het eerste trimester, 3x in het tweede + derde trimester)
Dit dictee toetst de woorden/zinnen van meerdere geziene woordpakketten.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Zwemmen

Net zoals in het eerste leerjaar gaan we om de 14 dagen op maandag zwemmen o.l.v. meester Arnout. Daarvoor brengen we een zwemzak mee met daarin:

  • een grote handdoek om ons af te drogen
  • een kleine handdoek om op te  staan
  • een zakdoek
  • een zwembril (facultatief)
  • meisjes met lange haren voorzien ook best een rekje om een staart te kunnen maken

Voorzie alles heel goed van JE NAAM!

Het is ook heel handig wanneer we er aan denken die maandag gemakkelijke kledij en schoenen aan te doen. Het omkleden gaat dan sneller en … we kunnen wat langer in het water blijven!!

In de winter voor de meisjes bijv. geen broekkousen… Wanneer je door omstandigheden niet mee kan zwemmen, vernemen we dat graag via je agenda.

Turnen

Tijdens de niet-zwemweek turnen we 2 maal met meester Arnout. Tijdens de zwemweek turnen we 1 maal. Hiervoor dragen we een blauw gym-broekje, een groene T-shirt, kousen en sportschoenen die in de gymzak zitten. Broekje en T-shirt kunnen via de school aangekocht worden. Meisjes met lange haren voorzien ook best een rekje om een staart te kunnen maken.

HUISWERK

Maandag/ dinsdag/ donderdag: huiswerk + les.
Woensdag: meestal geen huiswerk, ev. toets verbeteren, iets afwerken.
Vrijdag: werkschrift – toets – … wordt meegegeven ter inzage (graag handtekenen) + verbetering (POTLOOD).

De lln. schrijven steeds met blauwe inkt, die uitwisbaar is of ev. met potlood. Door de lln. wordt geen typ-ex gebruikt.

Op vrijdag wordt meestal geen huiswerk voorzien, doch er wordt dan meestal een schriftje meegegeven ter inzage.
Hierin moet, indien nodig, verbeterd worden met potlood door de kinderen; en gehandtekend door de ouders.
Gedurende de eerste maanden wordt dit in de agenda vermeld, later niet altijd meer!

Wij vragen wel om toch elke dag samen met je kind een stukje hardop te lezen (+- 10min.) ook al staat dit niet expliciet in de agenda vermeld. Dit mag ook in persoonlijke leesboeken. Dit geldt ook voor het inoefenen van de maal- en deeltafels, vanaf het moment dat deze in de klas worden aangebracht.

De agenda wordt elke dag aan bord geschreven en door de lkr. nagekeken en gehandtekend. Mogen wij u vragen het agenda van de kinderen dagelijks te handtekenen en samen met hen te overlopen wat reeds in orde is en wat nog niet. Hiervoor kan u gebruik maken van het laatste kolommetje dat bij elke weekdag voorzien is. Mogen wij ook vragen er mee op toe te zien dat hun agenda steeds open ligt wanneer de kinderen aan hun huiswerk bezig zijn. Deze puntjes zijn reeds een stap in de richting van : “het werk “plannen”” en “gestructureerd” te werk gaan.

ALLERLEI

* Wat te doen bij afwezigheid?

Indien je kind meerdere dagen afwezig is, mogen wij dan vragen om toch te trachten schriften mee te geven via een broer/zus of een klasgenoot ofzo, zodat deze door ons regelmatig bijgewerkt kunnen worden.