WEGWIJS IN HET VIERDE LEERJAAR!

In het vierde leerjaar leren we werken met een woordenboek.
Lezen lukt je nu al vlot en gebruik je om informatie op te zoeken.
We oefenen nu ook veel op de werkwoorden.
Eindelijk komen bij rekenen nu ook de kommagetallen aan de beurt.

Natuurlijk blijft muziek in het vierde leerjaar belangrijk.
Zingen, muziek maken… zorgt voor een leuke sfeer en draagt bij tot de algemene ontwikkeling van de kinderen.
Zoals elk jaar sluiten we het schooljaar af met de geschiedenis van The Beatles.

Wie zich geroepen voelt, mag een spreekbeurt houden of een interessant onderwerp voor de klas brengen. Dit is een goede oefening  om voor een groep te leren spreken.

Om de veertien dagen zijn de leerlingen van het vierde leerjaar verantwoordelijk voor het voorlezen.  Zij lezen dan voor uit een boek voor één of twee kleutertjes.
Een zeer leerrijk moment voor zowel de kleuters als de leerlingen van het vierde!

Bij het begin van de week krijgen de leerlingen soms een opdrachtenpakket om in de klas op een vast tijdstip zelfstandig af te werken.
De bedoeling is dat ze hun activiteiten leren plannen en de taken volgens die planning afwerken. De meeste opdrachten uit dit pakket sluiten nauw aan bij de
gegeven lessen.
Naar jaarlijkse gewoonte brengt het vierde leerjaar een bezoek aan de Leuvense studentenstad en de chocoladefabriek in Halle.  Ook brengen wij een bezoek aan de bewoners van Home vogelzang om samen een leuke namiddag te beleven.