WEGWIJS IN HET VIJFDE LEERJAAR!

Wiskunde

 • 13 sprongen met op het einde herhalingsoefeningen en sprongtoets
 • Herhalingsbladen worden zelfstandig verwerkt en in de klas besproken
 • Neuze-neuzeboekje zit steeds in rekkermap (handig voor ouders om te zien hoe de leerstof werd aangebracht)
 • 2 keer per jaar summatieve toetsen
 • Inoefenen met website van Bingel

Nederlands

 • Ongeveer wekelijks nieuw woordpakket dat dagelijks moet geoefend worden (vrijdag telkens dictee)
 • 5 controledictees per jaar
 • Tutorlezen met het eerste leerjaar
 • Maandelijks bezoek aan de bibliobus
 • Inoefenen met website van Bingel

L.O. + zwemmen

 • Gymkledij voorzien van naam
 • Sportschoenen zijn gewenst
 • Zwemkledij (voor meisje geen bikini)

Muzische vorming

 • Wekelijks moment bij juf Trees (vooral drama en woord)
 • Beeldende vorming in de klas

W.O.

 • Verschillende thema’s van Mundo met extra aandacht voor leren leren
 • Gebruik van ICT (presentaties maken bij spreekbeurten)
 • Toetsen zijn open- en gesloten boek
 • Toetsen kunnen geoefend worden op http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/
 • Dagelijks bekijken van de actualiteit via ‘Karrewiet’

Frans

 • Mondelinge taal is erg belangrijk
 • Woordenschat (groene kadertjes) inoefenen in kladschrift
 • Woordenschat eerst mondeling inoefenen (kan met de site van Bingel)
 • Dagelijks woordenschat herhalen
 • Grammatica (gele kadertjes) kunnen toepassen, vergelijkbaar met oefeningen in werkschrift
 • Toetsen (basis, uitbreiding en mondeling) per hoofdstuk en herhalingstoets na 4 hoofdstukken
 • Inoefenen met website van Bingel

Planning

 • Maandelijks een toetsenplanning waar ook op staat wat moet gekend zijn voor elke toets
 • Het plannen van taken en toetsen gebeurt in het schoolagenda
 • Toetsen/taken worden met groen in agenda genoteerd
 • Eigen planning mag met blauw genoteerd worden

Schoolagenda

 • Graag dagelijks handtekenen om planning mee op te volgen
 • Toetsen handtekenen en indien nodig verbeteren