Info over de Visjesklas

INFO OVER DE VISJESKLAS

SPELEN, KNUTSELEN, WERKEN … WAT DOEN WE ALLEMAAL IN ONS KLASJE?

Elke week werken we verschillende activiteiten uit a.d.h.v. een weekthema. Meer uitleg vind je terug op de prikbordbrieven. Antwoorden of berichtjes worden steeds in het heen –en weerschriftje genoteerd. Heb je een boodschap voor de juf, leg het schriftje in het mandje aan de klasdeur.

Prikbordbrieven bevatten steeds uitleg over het komende weekthema. Ook nieuwtjes, weetjes, jarigen van de week, mee te brengen materialen bv. een foto, belangrijke data en een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten komen aan bod. Naast de beschreven activiteiten (deze komen zeker aan bod) organiseert en plant de juf ook nog andere activiteiten. Deze worden al dan niet aangeboden, rekening houdend met de noden van jullie kleuter op dat moment.

Een dagje in de klas verloopt volgens een vaste structuur en met hulp van vaste regeltjes en afspraken. Het biedt kleuters duidelijkheid en veiligheid als ze weten wat er staat te gebeuren, wat kan en niet kan. Hierdoor zal jullie kapoen ook zekerder worden en een plaatsje vinden in de klasgroep.

Dagverloop

– Onthaal
– Bewegingsmoment/verhaal/waarneming/poppenkast
– Zelfstandige/geleide activiteiten
– Fruitmoment/toiletmoment
– Speeltijd
– Zelfstandige/geleide activiteiten
– Afsluitend kringmoment (liedjes, verhaal, zintuiglijke spel,…)
– Middagpauze
– Kringmoment
– zelfstandig spel
– samen rustig de dag afsluiten

Andere activiteiten

Uitstapjes, exploratietochten en projecten worden aangekondigd via de prikbordbrieven.
Er zijn wekelijks 2 gymmomenten voorzien. Turnpantoffeltjes zijn voor onze eerste kleuterklassertjes nog niet nodig.
Een fotoboekje met foto’s van geliefden, huisdieren, … dit boekje gaat in een daarvoor voorziene doos zodat de kleuters er steeds naar kunnen grijpen indien ze hier behoefte aan hebben. Ze vinden het superleuk om ook aan anderen deze foto’s te laten zien en vertellen er ook graag over! Jullie krijgen dit boekje einde schooljaar (hopelijk in een goede staat) zeker terug!
Op de klaspagina zullen regelmatig foto’s van het klasgebeuren verschijnen. Deze foto’s zullen op het einde van het schooljaar worden verzameld op een dvd die je dan aan een democratische prijs kan kopen!
Wij eten elke dag een stukje fruit tijdens de voormiddag.
Het fruit wordt als 10-uurtje gegeten. Om praktische redenen liefst geen sinaasappelen meegeven! Bananen best meegeven in een daarvoor voorziene doos, plat fruit is niet smakelijk!
Zorg ervoor dat je kleuter zelfstandig naar het toilet kan gaan door gemakkelijke kledij te dragen. Reservekledij in de daarvoor voorziene zakjes aan de kapstok. Liefst 2 outfits! Indien je kleuter met vuile kleding in een zakje thuiskomt, gelieve dan zo snel mogelijk de reservekledij zelf aan te vullen en terug in het zakje aan de kapstok te steken.
Labelen van de schooltas, kledij, fruit -en brooddoos, … Zet op alle persoonlijke spulletjes de naam van uw kind.
Wanneer je kleutertje jarig is wordt er een begeleidende brief meegegeven.

Ik wens jullie een heel erg fijn schooljaar toe in Don Bosco Heverlee.

Juf Ellen

We starten de dag altijd met het onthaal. Hier staat de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal (zich goed en veilig voelen – openbloeien):

– Schooltas in de meisjes of jongensbak leggen, jas aan de kapstok hangen, muts, sjaal, handschoenen in de daarvoor voorziene doos (tijdens de koude wintermaanden).

– Verwelkoming van de kleuters in de onthaalhoek.

– We zingen ons ‘goedemorgen’liedje.

– Aanwezigheidskalender: iedereen laat zijn visje met foto “in de zee zwemmen”.

– De ‘helpertjes’ worden aangeduid (2 kleutertjes).

Mogelijke taakjes van de helpertjes:

* Het pijltje van de weerkalender op het juiste pictogrammetje zetten.

* Op de weekkalender aanduiden welke dag het is vandaag (we               zingen samen ons weekliedje).

* Allerlei andere kleine taakjes die die dag aan bod komen.

Voor het algemeen welbevinden van uw kleutertje is het belangrijk dat hij/zij er vanaf het begin bij is en het onthaalmomentje niet mist! (8u30)

Daarna zitten we ongeveer 15 min. samen voor een klassikale activiteit waarbij speels omgaan met taal voorop staat:

– Waarneming: bv. we ontdekken de eigenschappen van ballonnen, we passen de         schoenen van papa, we proeven een zoete appel en een zure citroen, …

– Poppenkast: eerst tafelpoppenspel waarbij de juf wordt gezien naar  poppenkast waarbij       de juf zich verbergt.

– Prentlezen: we vertellen wat we allemaal zien op allerlei leuke prenten.

– Verhalen

– Kringgesprekje

– …

Tijd om te spelen en te werken:

1) Een muzische activiteit:

Bij kleuters betekent dit in de eerste plaats “exploreren en experimenteren”. Wanneer we voldoende geëxploreerd en geëxperimenteerd hebben, kunnen we overgaan naar gericht werken, creëren.

Zintuigen ontwikkelen d.m.v. experimenteren en exploreren = kennismaken met en verkennen van verschillende technieken. Kleuters gaan hier aan de slag met materialen en technieken waar het ontdekken van kleuren, geuren, voelen en handelen voorop staat. We schilderen, stempelen, boetseren, kleven, scheuren, knippen, …

Beeldende technieken toepassen / gericht werken / creëren = een nieuwe uitdaging!                   bv. stempelen op de lijn, plakken op de stipjes, schilderen in een getekende vorm, …

2) Een werkje maken:

Puzzelen, teloefening, het grootste zoeken, hetzelfde zoeken, … Deze activiteit wordt net zoals de vorige activiteit opgebouwd in tijdspanne.

3) Een spelletje:

Kleurenspelletjes, sorteerspelletjes, telspelletjes, eenvoudige gezelschapsspelen, … Dit zijn activiteiten waarbij de begeleiding van de juf noodzakelijk is.

4) Zelfstandig spelen:

Zelfstandig spelen met de nodige verrijking van materialen in de verschillende hoeken:

Zandbak met nat zand/droog zand, poppenkamer verrijkt met verschillende hoeden, automat verrijkt met kartonnen buizen waar de auto’s kunnen doorrijden, bouwhoek verrijkt met plankjes, knuffelhoek verrijkt met zaklampjes, … Dit meestal passend in een bepaald thema. Ouders worden via de prikbordbrief op de hoogte gebracht welke materialen ze mogen meegeven naar de klas. Deze materialen komen uiteraard een tijdje later weer mee naar huis.

5) Vrij spel aan een tafeltje:

Dit zijn meestal fijnmotorische activiteiten zoals kralen rijgen, hamertje tik, steeknageltjes, … maar ook fantasiespel met miniatuurmateriaal zoals de boerderij, het kasteel met de riddertjes, poppenhuis, …

Een stukje fruit, nood aan een toiletbezoekje en wat frisse lucht:

Wij eten elke dag een stukje fruit tijdens de voormiddag!!!

Ontluikende zelfredzaamheid staat hier centraal. Daarom is het belangrijk dat uw kleuter een drinkbus, een fruitdoosje, een brooddoos, … meebrengt die makkelijk te hanteren is. Graag ook zorgen voor makkelijke jas en kledij zodat uw kleuter zelfstandig naar het toilet leert gaan (volgens zijn/haar noden en mogelijkheden en met ondersteuning van de juf: broekje naar beneden tot op de schoenen, broekje weer optrekken, handjes wassen).

Het fruit wordt als 10-uurtje gegeten. Om praktische redenen liefst geen sinaasappelen meegeven! Bananen best meegeven in een daarvoor voorziene doos, plat fruit is niet smakelijk!

Ook al zijn we nog zo klein, we leren bewust omgaan met ons milieu! Daarom brengen wij geen brikjes mee naar school. Een plastic waterflesje of een drinkbus is een alternatief.

Na de speeltijd spelen en werken we verder zoals eerder hierboven beschreven werd.

Kleuters krijgen hier de mogelijkheid om kraantjeswater te drinken uit een klasbeker!

Afsluiten van de voormiddag gebeurt klassikaal in de kring met een liedje, een versje, een verhaaltje, een dansje, een bewegingsmomentje, …

Middagpauze:

Voor we naar de refter vertrekken bezoeken we nogmaals de toiletjes.

In de boterhammeneetzaal eten we onze boterhammen en drinken we uit onze drinkbus of drinken we een drankje van school. In de warme eetzaal eten we soep, een warme maaltijd, een dessertje en drinken we water.

Ook na het middageten is er een toiletbezoek voorzien!

Middagpauze tot 13u40.

 

Terug naar ons klasje:

Na de middagspeeltijd zitten we weer even samen in de kring voor een kort onthaal. Nadien krijgen de kleutertjes de tijd voor ‘vrij spel’ of ook ‘kiesuurtje’ genaamd. Dit houdt in dat de kleutertjes de mogelijkheid krijgen om zelf te kiezen waarmee ze spelen, dit met de nodige begeleiding en sturing van de tante. Er is ook tijd om een werkje van voordien af te maken.

Na het kiesuurtje wordt de klas netjes opgeruimd.

Om 14u50 wordt er opnieuw een gezamenlijk drinkmomentje voorzien. We zorgen er dan ook voor dat we alles netjes terug in onze schooltas opbergen (brooddoos, drinkbus, …)!

We sluiten de dag klassikaal af:

Dit door een verhaal te vertellen, een spel te spelen, een concert met muziekinstrumentjes, liedjes en versjes te herhalen / leren, …

Andere activiteiten:

– uitstapjes, exploratietochten, projecten: deze worden aangekondigd via de prikbordbrieven.

– gym: er zijn wekelijks 2 gymmomenten voorzien! Turnpantoffeltjes zijn voor onze eerste kleuterklassertjes nog niet nodig.

 

Nog even dit:

– Omdat drinkbussen vaak uitlopen in de schooltasjes bied ik zowel in de voormiddag als in de namiddag kraantjeswater aan in een beker van de klas! Kleuters drinken tenslotte beter uit een beker dan uit een drinkbus. Wie wil mag de drinkbus dus gerust thuislaten! Wie wenst dat zijn/haar kleutertje water drinkt bij de boterhammen geeft wel een drinkbus mee (eventueel in een washandje of plastic zakje)! Kleuters die dorst hebben mogen ook tussendoor water drinken, er staan steeds bekertjes ter beschikking!

Reservekledij in de daarvoor voorziene zakjes aan de kapstok. Liefst 2 outfits! Indien je kleuter met vuile kleding in een zakje thuiskomt, gelieve dan zo snel mogelijk de reservekledij zelf aan te vullen en terug in het zakje aan de kapstok te steken!!!

– Kenmerken: Op de schooltas, kledij, fruit -en brooddoos, … op alle persoonlijke spulletjes zet u de naam van uw kind. Er circuleren veel dezelfde spulletjes en anders wordt het moeilijk om ze uit elkaar te houden.

– Het vieren van een verjaardag: Een begeleidende brief wordt meegeven als je kleutertje bijna jarig is.

Meebrengen:

– Een doos papieren zakdoekjes

– Een fotoboekje met foto’s van geliefden, huisdieren, … dit boekje gaat in een daarvoor voorziene doos zodat kls. er steeds naar kunnen grijpen indien ze hier behoefte aan hebben. Ze vinden het superleuk om ook aan anderen deze foto’s te laten kijken en vertellen er ook graag over! Jullie krijgen dit boekje einde schooljaar (hopelijk in een goede staat) zeker terug!