WELKOM in de Visjesklas!

 

Joepie, wij zitten vanaf  sept. bij juf Ellen en juf Suzy in de Visjesklas!

Jack-Gus-Suzanne-Margaux-Amina-Feliks-Babs-Tobie-Lore-Panagiotis-Suam-Margo-Korneel-Willem-Axelle-Mila

Nieuw sinds dit schooljaar is dat zowel de groep K1VIS als de groep K1ZOE in één groot klaslokaal ondergebracht worden. Daarin zullen de juffen permanent met 2 voor de klas staan (=co-teaching) en vaak met 3. Deze nieuwe onderwijs vorm biedt voor kinderen van gemengde leeftijden meer voor – dan na-delen. Er is altijd een juf die het aanbod verrijkt voor de 3-jarigen terwijl de andere juf zich meer met de noden, zorgen van de 2,5-jarigen bezig houdt. Daarnaast leren de jongste kleuters heel veel van de oudste kleuters. Door de instappertjes te spreiden over 4 gemengde groepen, zijn de groepen in aantal als in zwaarte voor de juffen evenrediger verdeeld. Door een combinatie te maken van 2,5 jarigen en 3-jarigen zullen alle kleuters zich snel thuis voelen in hun groepje en moet er niet doorgeschoven worden gedurende het schooljaar! Door een combinatie te maken van 2,5 jarigen en 3-jarigen zullen alle kleuters zich snel thuis voelen in hun groepje en moet er niet doorgeschoven worden gedurende het schooljaar!

Je kind zal dit schooljaar evolueren van een peuter, die nog veel behoefte heeft aan geborgenheid, naar een kleuter die steeds meer kan en wil ontdekken. Spelen is voor deze kinderen hetzelfde als leren. Hij/zij heeft interesse in zijn/haar omgeving en zal spelenderwijs van alles leren op het moment dat hij/zij er aan toe is. We begeleiden en stimuleren hen om op ontdekking te gaan.

Bij deze 3-jarige kleuters vinden we nog veel kenmerken terug van in de peuterklas. Toch kan deze kleuter al een langere opdracht aan en leert hij stilaan om zich langer met iets bezig te houden. Experimenteren en onderzoeken blijven wel erg belangrijk. Met onze klasinrichting willen we de overgang maken door knusse, huislijke, muzische hoeken te combineren met hoeken waar de fantasie en de openheid naar de ruimere wereld geprikkeld word. ‘Zelfredzaamheid’ en ‘zelf doen’ staan centraal bij deze driejarige! Aanmoedigen en positief bevestigen zijn erg belangrijk in hun zoektochtje alles beter te begrijpen!

Gouden tips van de juf

1. Maak het afscheid kort: een knuffel, een zoen en weg!
2.Hou een vast patroon aan: wel óf niet naar school,
maar niet soms wel en soms niet.
3. Laat de eerste schooldag niet samen
vallen met een grote verandering thuis
4. Maak van tevoren duidelijk dat mama/papa niet blijft.
5. Begin eventueel met halve dagen.
7. Toon je eigen verdriet niet.
8. Geef een knuffel mee.
9. Maak ‘s avonds tijd om te luisteren,
te knuffelen en tot rust te komen.

Wij helpen hen graag verder op weg!!!
Juf Ellen (juf Ellen zal wegens familiale redenen niet starten op 2/09 maar juf Suzy zal haar vervangen tot aan de herfstvakantie)

k3vis