Welkom in Don Boscoschool

Welkom in onze Don Boscoschool

Samen… van 2,5 tot 12 jaar  op avontuur!

Wij zijn de enige Don Boscoschool die bij de Leuvense scholengemeenschap SKBL hoort.

Ongeveer 442 kinderen stappen dagelijks door onze schoolpoort.

Een 32-tal leerkrachten begeleidt de kinderen tot een harmonische persoonlijkheid en reiken vaardigheden en kennis aan in overeenstemming met de ontwikkelingsfasen van het kind.

Vele ouders tonen een enorme belangstelling in wat op school gebeurt en slaan zelf de handen in elkaar om de school, in zijn vele aspecten, mee mogelijk te maken.

Zo tonen wij als vrije, katholieke school respect voor elke overtuiging en leggen wij in ons opvoedingsproject verbanden met de christelijke identiteit.

Troeven van onze school

Waarom kiezen voor onze basisschool?

De kinderen voelen zich snel thuis dankzij het hartelijke onthaal en de familiale, warme sfeer.

Afzonderlijke speelruimten: oerwoud met speeltuigen, afgebakende zandbak, speelweide, speelplaats met fietsjes.

Voor- en naschoolse opvang (ook tijdens vakantieperiodes) van 7.00 – 18.30 uur en
dit in de vertrouwde klaslokalen met mogelijkheid tot het maken van huistaken en lessen.

Ruime opvangmogelijkheden tijdens vakantiedagen binnen onze schoolmuren.

Naschoolse sport en muzische activiteiten.

We bieden initiatie Frans vanaf het derde leerjaar aan.

Mogelijkheid tot het volgen van een workshop in het Engels en gitaarlessen als naschoolse activiteiten.

Mogelijkheid om warme maaltijden te nemen.

Drempelverlagende activiteiten tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar.

Aanwezigheid van een kinderverzorgster en een specifieke leerkracht kleuterturnen.

Klasoverschrijdende talenteneilanden en themagerichte uitstappen.

Muzische lessen worden gegeven door een specifieke muvo-juf.

STEM wordt geïntegreerd binnen het lessenpakket en ondersteund door onze meester Bart.

Leerlingen van het 1ste leerjaar hebben een meter/peter uit het 6de leerjaar.

Grote ouderbetrokkenheid via ouderraad, vele projecten en uitstappen.

Geïntegreerde computerlessen via digiborden, tablets en laptops.

De specifieke zorg en opvolging van de kinderen gebeurt door de klastitularis met ondersteuning van co-teachers en de zorgcoördinator.

Via projecten “duurzaamheid, verkeersveiligheid, ….leren  we onze kinderen aandacht te hebben voor het milieu en voor verkeersveiligheid.

We zijn een MOS- en een Mobischool!