Werkgroep Mobiliteit

Sinds het schooljaar 2011-2012 is er binnen de ouderraad (opnieuw) een werkgroep “Mobiliteit en Verkeer” opgestart.  De werkgroep bestaat uit een aantal ouders (zowel leden van de ouderraad als andere ouders), leerkrachten en directie.

De werkgroep wil zich inzetten om een veiligere schoolomgeving te bekomen voor àlle weggebruikers, waarbij zowel auto’s, fietsers als voetgangers een plaats kunnen innemen.

Verkeersenquête

In het schooljaar 2011-2012 werd bij de start van de werkgroep eerst de mobiliteitssituatie van de school zo goed mogelijk in kaart gebracht. Dat deden we aan de hand van een enquête.

De informatie over de enquête vind je hier:

De resultaten van de enquête werden (en worden nog steeds) gebruikt als een belangrijk argument bij overleg met verschillende partners (provincie, stad, politie) over de verkeerssituatie.

Project ‘Dr Mobi’

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt basisscholen om werk te maken van veilig en milieuvriendelijk verkeer door mobiliteitsprojecten die voldoen aan een aantal voorwaarden te subsidiëren. Meer informatie over het Dr Mobi-project vind je via deze pagina.

Onze school neemt dit schooljaar (2014-2015) al voor het vierde jaar op rij deel aan dit project. Voor het project Dr Mobi wordt er door het schoolteam (en de werkgroep Mobiliteit) een jaarkalender opgesteld waarbij alle activiteiten rond verkeer en mobiliteit opgenomen worden. De activiteiten zijn divers en omvatten zowel de verkeerseducatieve activiteiten, de sensibiliseringsacties (naar leerlingen, leerkrachten én ouders toe) als de afspraken die doorheen het schooljaar gemaakt worden rond dit thema. Zo wordt bijvoorbeeld in de wekelijkse DOBO-nieuwsbrief telkens de verkeersslogan van de maand opgenomen.

Realisaties binnen het project van Dr Mobi

Met de subsidies van het project werden de afgelopen jaren al nieuwe fietsjes aangekocht voor de kleuters. Tijdens de speeltijd kunnen de kleuters op die manier ook hun fietsvaardigheden verder ontwikkelen.

Ook werd binnen dit project de overdekte fietsenstalling gerealiseerd. De aanleg van de fietsenstalling zou niet mogelijk geweest zijn zonder de (grenzeloze) inzet van een aantal papa’s, die hiervoor (letterlijk) het heft in eigen handen namen (met véél dank aan Renaat, Piet, Koen en de andere papa’s). De aanleg van deze fietsenstalling wordt gespreid over meerdere schooljaren.  In een eerste fase werden er grondwerken uitgevoerd, in een tweede fase werd de overkapping uitgevoerd en er wordt een omheining voorzien om de fietsen af te schermen van de speelzone maar ook om de veiligheid van de spelende kinderen te kunnen garanderen.

Ronde van Don Bosco voor kleuters

Eén van de activiteiten die werd opgestart in het kader van het mobiliteitsproject, is de Ronde van Don Bosco voor kleuters. Met deze activiteit willen we ook aan de kleuters de kans geven om hun fietsvaardigheden te ontwikkelen en om in groep (onder de vorm van spelletjes en opdrachtjes) een aantal verkeersregels aan te leren. Tijdens de activiteit worden een door een aantal ouders fietsspelletjes gespeeld met de kleuters en wordt er een fietsparcours aangelegd. De afgelopen jaren was dit alvast een succes!

Project heraanleg schoolomgeving

De afgelopen jaren werden vanuit de werkgroep ook heel wat inspanningen gedaan om de verkeerssituatie van onze schoolomgeving onder de aandacht te brengen. Met heel wat betrokken partijen gingen we al rond de tafel zitten (stadsbestuur, politie, provinciemedewerkers, zustergemeenschap) om te bekijken op welke manier de schoolomgeving veiliger gemaakt kan worden.

We zetten ons in om de verkeerssituatie voor àlle weggebruikers, dus: voetgangers, fietsers en automobilisten, veiliger te maken.

Zo hebben we van nabij de plannen van de aanleg van de schoolparking mee opgevolgd.  Ook informeren we ons op regelmatige basis over de stand van zaken van de heraanleg van de Groenveldstraat (deel van de school) en de Tervuursepoort, zodat we alle informatie hierover ook zoveel mogelijk met jullie kunnen delen.

Geïnteresseerd?

Stuur een mail naar [email protected] of spreek juf Carine of een lid van de ouderraad aan voor meer informatie. We zijn steeds op zoek naar mensen die (ook eenmalig) willen meewerken aan onze activiteiten!