WEGWIJS IN HET ZESDE LEERJAAR!

FRANS  “En Action”

Aandacht voor vaardigheden
Basiswoordenschat:  hoe studeren ?

– woorden lezen/afdekken
– woorden schrijven/ controleren
– moeilijke woorden enkele malen schrijven
– regelmatig herhalen
– oefenen op Bingel; uitspraak beluisteren
– evaluatie
– regelmatig onverwachte overhoringen
– toetsen worden via de agenda aangekondigd

 

WISKUNDE     Rekensprong Plus

– leerstof opgesplitst in verschillende sprongen
– een sprongtoets wordt voorbereid met een herhalingsles
– theorie staat in neuze-neuzeboek: echt studeren
– oefeningen uit werkschrift hermaken is nodig om je goed voor te bereiden voor een toets
– aandacht voor correct noteren van bewerkingen en formules

NEDERLANDS      Tijd voor Taal

Spelling:

– werkt met woordpakketten: 3 keer schrijven
– werkwoorden: zie schema
– lijst met woordpakketten zit in huistakenmap
– elke vrijdag dictee
– 5 controledictees

Nederlands:

–  werkt met thema’s
– accent op vaardigheden
– veel begrijpend en studerend lezen
– zins- en woordontleding: heel beperkt
– elke maand een Vlaams filmpje lezen
– tutorlezen

W.O.      Mundo

– we werken met thema’s
– aandacht voor leren leren:- opstellen van schema’s
– samenvattingen leren maken
– lessen leren spreiden
– opzoekwerk, groepswerk en spreekoefeningen komen ook aan bod, zo brengen we de leerlingen in contact met verschillende media ( boeken, computer, internet,…)
– aandacht voor ICT: Word, Powerpoint, beeldbank,…
– leeruitstappen en gastsprekers
– toets: open en gesloten boek
– de actualiteit volgen

L.O.

– In onze turnzak zit: T-shirt van de school, turnbroek, kousen, sportschoenen. Gelieve overal een naam op te zetten.
– In onze zwemzak zit: badpak/zwembroek, 2 handdoeken (een grote en een kleine), eventueel een zwembril
– Als er niet mag gesport worden is er een briefje nodig.

PLANNING

– toetsenlijst  en planningsrooster
– planning: rood = toetsen / groen = taken / blauw = studeren
– laten handtekenen
– ouders volgen mee op

HUISWERK

– niet in aantal uit te drukken (1 groot werk of 2 kleine taakjes)
– afhankelijk van de opgegeven lessen/toetsen
– op woensdag en vrijdag geen huiswerk, een taakje kan wel
– we schrijven steeds met vulpen
– verzorgd werken
– tijdig indienen

LESSEN

– alle dagen 2 lessen te leren
– onverwachte overhoringen ter controle
– bij grotere toetsen: op voorhand leren en de dag voor de toets nog eens herhalen

ALGEMEEN

– de schoolagenda (dagelijks handtekenen a.u.b)is zeer belangrijk:
– huiswerk en lessen
– een rubriek “niet vergeten”
– toetsen worden aangekondigd
– kan communicatiemiddel zijn tussen ouders en lkr. Wanneer huiswerk om bepaalde reden niet kan gemaakt worden, graag nota in agenda
– een toetsenperiode wordt aangekondigd met een toetsenlijst: lessen kunnen op een rooster ( gegeven door lkr. )gepland   worden i.f.v. naschoolse activiteiten
– toetsen worden volledig zelfstandig gemaakt, de lkr. geeft geen uitleg meer; zo krijgen we een objectief beeld van de mogelijkheden van het kind
– orde in de schooltassen is zeer belangrijk
–  voor elke afwezigheid moet er een briefje meegebracht worden (zie vooraan agenda)
– we zijn tijdig op school
– u kan steeds een gesprek met de leerkracht aanvragen via de
agenda van uw kind