top of page

agenda, huiswerk & lessen

De meesters en juffen streven vooral naar een zinvol huiswerkbeleid.
Het opzet, de keuze van het huiswerk en de duur worden op een kwaliteitsvolle en didactisch verantwoorde wijze aangepakt. Huiswerk vormt een brug tussen de school en thuis.
 

Een uitgebreide neerslag over onze visie vindt u in het document onderaan deze pagina.

Een interessant artikel over huiswerkbeleid vindt u via deze link.

 

“Hoe” kinderen leren, is even belangrijk als “wat” ze leren.

Een huiswerk tot een goed einde brengen, vergt heel wat vaardigheden.
Daarom voorzien we een aantal duidelijke afspraken naar ouders en kinderen toe.

Afspraken:

 

 • De huistaken en lessen staan dagelijks vermeld
  in de schoolagenda.
   

 • Over de verschillende leerjaren heen bouwen we een
  logische evolutie in.
  Meer info over het maken van taken en instuderen van
  nieuwe leerstof lessen wordt tijdens de eerste info-avond
  door alle klasleerkrachten toegelicht en vinden jullie terug
  op de website.
   

 • tijdspanne: Per leerjaar mag je 10 minuten huiswerk méér uitdelen.
  In het eerste leerjaar starten we met tien minuten, in het tweede leerjaar twintig minuten … met een plafond van een uurtje.
   

 • Woensdag en vrijdag is er geen studiemogelijkheid tijdens de naschoolse opvang.
  We gaan er vanuit dat de lessen die dan gegeven worden, thuis worden geoefend.

Begeleiding van huistaken door ouders:

 • We vragen de ouders interesse te tonen, de kinderen aan te sporen tot zelfstandig werk, hen aan te moedigen, te ondersteunen en te controleren.
   

 • Er kunnen afspraken gemaakt worden rond plaats en tijdstip van huistaken maken, want dit biedt structuur en regelmaat.
   

 • Controleren of een taak goed gemaakt is, betekent zeker niet dat ouders de taak maken.
   

 • Bij vragen of onduidelijkheden i.v.m. huistaken nemen ouders zo snel mogelijk contact op met de klastitularis zelf.

 

de schoolagenda...

Elke schoolagenda bevat een 'vergeet-me-nietjes'-blad met de belangrijkste afspraken.

De agenda is een handig hulpmiddel om contact te houden met de ouders.

het heen- en weermapje...

Het heen- & weermapje  vindt elke ouder in de schooltas van zijn kleuter.

Het bevat een afsprakenblaadje getiteld:“vergeet-me-nietjes”. In dit mapje stopt elke kleuterleidster het themabriefje en andere belangrijke klasinfo.

Ook jullie, ouders, kunnen er belangrijke informatie in kwijt.

Huiswerk is vaak niet wat de kinderen het liefst doen.

Ook ik vond het niet altijd even leuk maar het helpt echt wel.

Het helpt om verantwoordelijkheid te leren opnemen, uitzoeken wat gevraagd wordt, zelfstandig te leren werken, oplossingsmogelijkheden te bedenken,…

Maar natuurlijk is spelen ook erg belangrijk!

welkom op deze website.jpg
bottom of page