ICT beleid en visie

een eerste kijk op onze ICT visie ...​

 

In deze Don Bosco school zien we ICT als een  leermiddel om onze doelen te bereiken.
ICT is geen vak apart, we zien het als een weg om onze leerstof op een andere manier te brengen.


We gebruiken computers, Ipads en Chromebooks. Er is een apart pc-lokaal maar we ijveren ervoor deze middelen vooral in de klas, tijdens de lessen, in te zetten.
De leerlingen mogen zelf foto's en filmpjes maken die in de les, de iKKkan- & Muvoklas gebruikt worden. 


Samen met de coördinator wordt er soms ook dieper ingegaan op programmeren, computational thinking en ontwerpen (laercutter, snijplotter, 3D-printer, ...)


Daarnaast zorgt het werken met projecten dat ICT het sociale aspect ook bevordert,

het is zeker niet de bedoeling om individueel te gaan werken.

Ook het zelfstandig leren werken en keuzes maken is een belangrijk aspect waar ICT aan tegemoet probeert te komen.

De ICT-coördinator tracht deze integratie te bevorderen en vertrekt vanuit onderstaande uitgangspunten:
 

 • ICT is geen doel maar een hulpmiddel om de zill-doelen te bereiken
   

 • ICT is niet gebonden aan een bepaald programma of toestel;
   

 • We ijveren ervoor om onze leerlingen kennis te laten maken met verschillende soorten ICT, programma’s, …
   

 • ICT is geen extra taak voor de leerkracht, het moet werklast verminderen en het leerrendement verhogen.
   

 • ICT moet in de ruime zin bekeken worden en een kritische blik is nodig, als ICT geen meerwaarde biedt moet dit niet gebruikt worden.
   

 • Frustraties bij leerlingen en personeelsleden moeten tot een minimum beperkt worden.

Veilig op het net

Veilig op het internet surfen is zeer belangrijk, kinderen moeten hier bewust in onderwezen en begeleid worden.
Deze taak is dan ook deels(!) weggelegd voor onze school.
 

Als grondprincipe gaan we ervan uit dat leerlingen buiten de school blootgesteld staan aan alle gevaren van het internet, we willen hen hierop voorbereiden en dus niet afschermen.

Om die reden opteren we ervoor om niet allerhande filters en restricties te hanteren maar wel om hen bewust te maken voor de gevaren waarbij gewezen wordt op hun eigen verantwoordelijkheid.

Momenteel steunen wij op bronnen als zijnde:
 

 • Child focus (iRespect kid)

 • MediaWijs

 • Veilig Online (Ive Hapers)