top of page

ICT beleid en visie

Ik ben misschien al meer dan 100 jaar oud maar toch probeer ik mee te gaan met mijn tijd.
Het internet, werken in de cloud, Facebook, programmeren, … ik kan het allemaal!

 

Een presentatie maak ik graag met Powerpoint, Prezi of met de Ipads en als ik in het vijfde leerjaar ga lasercutten en snijplotten gebruiken we tekenprogramma’s zoals Inkscape.
In de jaren daarvoor heb ik ook al geoefend met homebuilder en mijn eerste stapjes heb ik natuurlijk genomen met Bingel en allerlei website.
Vergeet natuurlijk niet ons fotoalbum te bekijken, daar zie je wat we zoal op school doen.
Soms zijn er ook speciale albums, zo maken we in het derde leerjaar onze eigen foto’s met een green screen en bewerken die helemaal zelf!

 

Het meeste heb ik geleerd van mijn meesters en juffen,
in bijna alle klassen is er nu al een digibord of touchscreen! Zelfs in de kleuterklassen gebruiken we dit al.

Om zelf te kunnen oefenen zorgde onze school voor een medialokaal met computers, laptops en koffers met tablets én Chromebooks.
We zetten ook stapjes in het leren programmeren en 3D-printen. Daar kijk ik al naar uit!


Veel plezier,
stuur zeker eens een mailtje of like ons op Instagram en Facebook!

ICT.jpg
ICT SCHOOL.jpg

Een eerste kijk op onze ICT visie ...​

 

In deze Don Bosco school zien we ICT als een  leermiddel om onze doelen te bereiken.
ICT is geen vak apart, we zien het als een weg om onze leerstof op een andere manier te brengen.


We gebruiken computers, Ipads en Chromebooks. Er is een apart pc-lokaal maar we ijveren ervoor deze middelen vooral in de klas, tijdens de lessen, in te zetten.
De leerlingen mogen zelf foto's en filmpjes maken die in de les, de iKKkan- & Muvoklas gebruikt worden. 


Samen met de coördinator wordt er soms ook dieper ingegaan op programmeren, computational thinking en ontwerpen (lasercutter, snijplotter, 3D-printer, ...)


Daarnaast zorgt het werken met projecten dat ICT het sociale aspect ook bevordert,

het is zeker niet de bedoeling om individueel te gaan werken.

Ook het zelfstandig leren werken en keuzes maken is een belangrijk aspect waar ICT aan tegemoet probeert te komen.

De ICT-coördinator tracht deze integratie te bevorderen en vertrekt vanuit onderstaande uitgangspunten:
 

 • ICT is geen doel maar een hulpmiddel om de zill-doelen te bereiken
   

 • ICT is niet gebonden aan een bepaald programma of toestel;
   

 • We ijveren ervoor om onze leerlingen kennis te laten maken met verschillende soorten ICT, programma’s, …
   

 • ICT is geen extra taak voor de leerkracht, het moet werklast verminderen en het leerrendement verhogen.
   

 • ICT moet in de ruime zin bekeken worden en een kritische blik is nodig, als ICT geen meerwaarde biedt moet dit niet gebruikt worden.
   

 • Frustraties bij leerlingen en personeelsleden moeten tot een minimum beperkt worden.

Veilig op het net

Veilig op het internet surfen is zeer belangrijk, kinderen moeten hier bewust in onderwezen en begeleid worden.
Deze taak is dan ook deels(!) weggelegd voor onze school.
 

Als grondprincipe gaan we ervan uit dat leerlingen buiten de school blootgesteld staan aan alle gevaren van het internet, we willen hen hierop voorbereiden en dus niet afschermen.

Om die reden opteren we ervoor om niet allerhande filters en restricties te hanteren maar wel om hen bewust te maken voor de gevaren waarbij gewezen wordt op hun eigen verantwoordelijkheid.

bottom of page