top of page

antipestprogramma:KIVA! 

Waar mensen samen zijn, kunnen er conflicten ontstaan. Dat is een probleem van alle tijden, ook ik heb dit vaak gezien.
Meestal is dat niet zo erg, we praten er even over, denken erover na en leren hieruit.

 
Soms geraakt het echter niet zo snel opgelost; of is het niet zo onschuldig. Dan spreken we over 'pesten'.

Als een kind gepest wordt, ontneemt men hem/haar het recht om zich in vrijheid te ontplooien.
Wij willen pestgedrag op een positieve manier aanpakken met oog voor wie gepest wordt maar evenzeer voor wie pestgedrag vertoont.

pesten doen we niet.jpg

Sinds 2017 mogen we ons een KIVA-school noemen omdat we sinds toen onze kinderen het KIVA-programma aanbieden.
Als KIVA-school willen we een leuke school zijn waarin iedereen het naar zijn zin heeft.

 

KIVA (Fins woord) betekent leuk, fijn, tegen pesten!

Via inleefverhalen zetten de kiva-lessen de kinderen op weg naar nieuw gepast gedrag.
Door dit gedrag vooraf te verbeelden, worden onze kinderen op weg gezet om dit nadien ook echt in de praktijk te brengen (vooral op de speelplaats).

Kiva biedt zowel een preventieve als een probleemoplossende aanpak.

De sterkte van het Kiva-programma bevindt zich in de kracht van de groep: niets doen wanneer je ziet dat iemand gepest wordt, is ook pesten!
We leren de kinderen dus hoe ze gepast kunnen reageren en dit boekt na 3 jaar werken met dit programma succes.

foto KIVA regels.png

Via de tevredenheidsenquête die jaarlijks afgenomen wordt, stellen we vast dat hun welbevinden verhoogd naarmate we langer met dit programma werken.

Kiva focust zich niet enkel op het gepeste kind maar op de hele groep kinderen, leraren en ouders.
Het Kiva-logo verwijst naar de 4 partners.

Wij introduceerden een babbelbox waarin kinderen hun positieve of negatieve gevoelens/probleempjes kunnen droppen.

Juf Trees (één van de babbelbox-leraren) haalt die briefjes eruit en probeert met het kind en het babbelteam (meester Hans, juf Shirley, juf Diane, juf Anke of meester Arnout) een antwoord te geven.
 

Dit anti-pestprogramma past volledig binnen ons opvoedingsproject waarbij we voorstander zijn van belonen i.p.v. straffen en waarbij we steeds in gesprek willen gaan met alle betrokkenen.

De video hiernaast geeft nog wat meer randinformatie.

bottom of page