top of page

mobiliteit & verkeer

In mijn tijd was het nog lekker rustig, nu gaat het allemaal wel wat sneller.

We hebben fietsen, steps, bussen, auto's en nog veel meer.

Ik vind het ook belangrijk dat je je weg leert vinden tussen in al deze drukte.​

Daarom besteden we ook tijd aan verkeerslessen!

verkeer.jpg

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt basisscholen om werk te maken van veilig en milieuvriendelijk verkeer door mobiliteitsprojecten die voldoen aan een aantal voorwaarden te subsidiëren.
Meer informatie over het Mobi-project vind je via deze pagina.

 

Onze school neemt jaarlijks deel aan dit project.
Voor het project Mobi wordt er door het schoolteam (en de werkgroep Mobiliteit) een jaarkalender opgesteld waarbij alle activiteiten rond verkeer en mobiliteit opgenomen worden.

De activiteiten zijn divers en omvatten zowel de verkeerseducatieve activiteiten,
de sensibiliseringsacties (naar leerlingen, leerkrachten én ouders toe) als de afspraken die doorheen het schooljaar gemaakt worden rond dit thema.

 

Met de subsidies van het project werden de afgelopen jaren al nieuwe fietsjes, fietshelmen, verkeersborden, ... aangekocht voor de kleuters.
 

Jaarlijks terugkerende mobiliteitsacties zijn:

de ST(r)AP-dag

Een dag waarop we kinderen sensibiliseren tot milieuvriendelijk en veilig naar school komen te voet,
met de fiets of het openbaar vervoer.

  • Onze eerste klassers krijgen verkeersles van agenten.

  • Tijdens de auto-arme verkeersveertiendaagse leert de eerste graad fietsen op school.

  • Het eerste, tweede en derde leerjaar brengt jaarlijks een bezoek aan het verkeerspark te Kessel-Lo.

  • De 2de graad leert fietsen als meesters op de fiets.

  • De vijfde klassers leren de theorie en praktijk over de Dode Hoek.

  • De 3de graad leert fietsen via het mobiel verkeerspark en krijgt een controle van hun fiets voordat ze op fietsuitstap gaan.
     

Hieronder vindt u enkele realisaties binnen het project van Dr Mobi:

 

Binnen dit project werd onder andere de overdekte fietsenstalling gerealiseerd. 

De aanleg van deze fietsenstalling werd gespreid over meerdere schooljaren.  
In een eerste fase werden er grondwerken uitgevoerd, in een tweede fase werd de overkapping uitgevoerd en er wordt een omheining voorzien om de fietsen af te schermen van de speelzone maar ook om de veiligheid van de spelende kinderen te kunnen garanderen.

De aanleg van de fietsenstalling zou niet mogelijk geweest zijn zonder de (grenzeloze) inzet van een aantal ouders.

Ronde van Don Bosco voor kleuters:
 

Eén van de activiteiten die werd opgestart in het kader van het mobiliteitsproject, is de Ronde van Don Bosco voor kleuters. Met deze activiteit willen we ook aan de kleuters de kans geven om hun fietsvaardigheden te ontwikkelen en om in groep (onder de vorm van spelletjes en opdrachtjes) een aantal verkeersregels aan te leren. Tijdens de activiteit worden een door een aantal ouders fietsspelletjes gespeeld met de kleuters en wordt er een fietsparcours aangelegd. De afgelopen jaren was dit alvast een succes!

Project heraanleg schoolomgeving:


De afgelopen jaren werden vanuit de werkgroep ook heel wat inspanningen gedaan om de verkeerssituatie van onze schoolomgeving onder de aandacht te brengen.
Met heel wat betrokken partijen gingen we al rond de tafel zitten (stadsbestuur, politie, provinciemedewerkers, zustergemeenschap) om te bekijken op welke manier de schoolomgeving veiliger gemaakt kan worden.

bottom of page