top of page

MuVo-klas

(muzisch vormingsproject)

Onderwijs moet levensecht zijn, en daarin moet het kind centraal staan.

Een kind gaat op zoek naar zijn identiteit, zijn mogelijkheden,

zijn plaats in de maatschappij

... het ontdekken van de wereld. 

muziek.jpg

Een belangrijk middel om in contact te komen met de wereld om ons heen is ‘taal’ maar dan niet enkel de gesproken taal, ook de lichaamstaal, de beeldtaal, de bewegingstaal,… verdient zijn plaats.

Kunstenaars geven op heel eigen wijze uitdrukking van de realiteit via deze diverse vormsystemen:
Beethoven deed het met klanken, Picasso met beelden, anderen weer met dans.
Een ontmoeting met kunst geeft onze kinderen een andere kijk op de wereld; het stimuleert het kijken, luisteren, voelen, gericht observeren.
 

Muzische vorming heeft te maken met zich uitdrukken en met kennismaken met de kunsten.
Dit omvat 5 domeinen: 
 

 • beeldexpressie

 • muziekexpressie

 • drama

 • bewegingsexpressie

 • muzisch taalgebruik
   

Binnen muzische vorming trachten we zowel het ‘beschouwen’ als ‘creëren’ na te streven, en dit in onderlinge wisselwerking.

Een muzische bril opzetten laat je anders kijken naar de wereld, naar werken van kunstenaars, voorstellingen in het theater, het werk van de leerlingen zelf.
Ze leren op een niet conventionele manier kijken, ervaren dat anderen ‘anders’ kunnen én mogen zijn. Bijgevolg worden ze verdraagzamer en gaan ze meer respect opbrengen voor wat anderen zijn en doen. 
 

Door het muzisch bezig zijn leren de leerlingen hun grenzen verleggen, emoties uitdrukken, ervaringen van zich af spelen.
Ze leren hun eigen mogelijkheden , verbeeldingskracht, en het vermogen om creatief te zijn ontdekken wat dan weer bijdraagt tot de harmonische en persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.
 

Kinderen moeten ook de kans krijgen om zelf uiting te geven aan hun kijk op de wereld.
Het bijbrengen van vaardigheden is bijgevolg even belangrijk. 


In de MuVo- & iKKanklas proberen we hier doorheen het ganse jaar aan te werken via tal van aangeboden activiteiten. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:
 

 • integratie in hoekenwerk in het eerste en tweede leerjaar rond vb. verjaardagen, circus, drama.

 • Mee uitwerken van het tuinarrangement door het schrijven van elfjes, macrofotografie,

 • wortelwijsheid, …

 • een voorbereiden uitstap naar Artefact

 • werken rond dialecten, totems en gehoorspel

 • er wordt uitvoerig rond het afscheid  zesde leerjaar gewerkt

 • Saved by the bell

 • het jaarthema

 • gedichtendag

 • yoga

 • de voorleesweek

 • werelddierendag

 • Sinterklaas, Chinees Nieuwjaar,

 • lied aanleren voor vieringen


 •  

Het is maar een kleine greep uit ons aanbod!

bottom of page