top of page

ONWOB

Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant

Het ONWOB - Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant - heeft een gemotiveerd en multidisciplinair team ondersteuning biedt op maat van elke leerling, elke leerkracht en elke school. Het team van Oost – Brabant bestaat zowel uit leerkrachten als paramedici (kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, orthopedagogen, psychologen, …). De meeste ondersteuners hebben ervaring in het buitengewoon en/of in het gewoon onderwijs en hebben door hun opleiding en/of ervaring deskundigheid verworven omtrent de verschillende doelgroepen (leerstoornis, mentale beperking, gedrags- en emotionele stoornis, autismespectrumstoornis (ASS), spraak- en taalontwikkelingsstoornis (STOS), …).  

Tekst & meer info: https://onwob.be/team/

onwob.jpeg
bottom of page