top of page

oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar organiseert de school een algemene informatieavond voor de ouders van onze kinderen.
Zo kan je kennis maken met de klastitularis en vragen stellen over de leerstof en/of de klaswerking.

Er worden afspraken gemaakt tussen ouders en leerkrachten.

Tweemaal per jaar  is er een individueel oudercontact.
Hier bespreekt de juf of meester de evolutie die gemaakt werd.
De resultaten, leer- & leefhoudingen van de lagere schoolkinderen worden hier dan ook toegelicht.

Je kan natuurlijk ook een gesprek aanvragen met de directie, zorgcoaches, de turnleerkrachten, de iKKan of Muvo-leerkracht.

Ook externe instanties zijn bereikbaar zoals het CLB, eventueel GON-begeleiders en andere therapeuten.

 

Je aanwezigheid op info-avonden en oudercontacten vinden we noodzakelijk voor een goede samenwerking tussen de school en thuis.

meer uitleg over agenda rappot.jpg
bottom of page