top of page

Beste ouders,

 

Jullie kleuters hebben ondertussen al een mooie weg afgelegd in de kleuterschool. 

 

Over enkele maanden mogen ze dan ook de overstap naar het 1ste leerjaar maken.

 

Dit is zowel voor de kleuters als voor de ouders een grote stap.   

 

Om jullie voldoende te informeren over deze overstap organiseren we normaal gezien een infoavond, aansluitend met een bezoekje en kennismaking met de juffen van L1.

 

Wegens de huidige corona-maatregelen is dit jammer genoeg niet mogelijk. 

 

Daarom informeren we jullie graag over schoolrijpheid en de overstap naar het 1ste leerjaar via onderstaande webinar.  

Naast de info over schoolrijpheid licht Anneleen Wouters , onze CLB-contactpersoon, meestal ook de werking van het CLB (= centrum voor leerlingenbegeleiding) toe. 

Indien u interesse heeft in de werking van het CLB kan u dit via onderstaande link.

Er zijn meerdere talen beschikbaar.   

 

http://www.vclbleuven.be/sub-page.php?id=1&sub_id=1

 

Indien jullie na het bekijken van de webinar toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons (de zorgcoördinator, juf Christa of juf Tineke) te contacteren. 

 

Vriendelijke groeten en veel kijkplezier,

Het team van de 3de kleuterklas. 

Instappers Engels

 Dear parents

 

Your toddler has allready made a good progress in Kindergarten.

In a few months, they will make the transition to the first year of primary school.

For both toddlers and parents this will be a big step.

In normal times, we would have organised an infomeeting where you can meet the teachers of L1 and visit the classes.

Unfortunately in the current Coronatime, this won’t be possible.That’s why we would like to inform you about the school maturity and the transition to the 1st year in the webinar below. 

Besides the information about school maturity, our CLB-contact Anneleen Wouters normally explains the function of CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding, StudentGuidance Center).

If you are interested in information about CLB, you can find more information in the links below.

Information is available in different languages.

 

http://www.vclbleuven.be/sub-page.php?id=1&sub_id=1

 

In case you should have unanswered questions after these webinars, please don’t hesitate to contact us (Care coordinator, juf Christa of juf Tineke).

 

Enjoy the viewing en kind regards,

The team of 3rd kleuterklas

bottom of page