top of page

Een kwaliteitsvol pastoraal-pedagogisch project voor de 21ste eeuw

citaat don bosco.JPG
opvoedingsproject.jpg

​Vertrekkend vanuit deze missie en visie willen we onze kinderen vormen tot kritische, verdraagzame burgers die zich goed in hun vel voelen met voldoende sociale vaardigheden en kennis om hun weg te vinden.

​Daarom gaan we voor ambitieus onderwijs, bieden de kinderen de nodige competenties aan en voeden hen op naar vier fundamentele kwaliteiten:

  • Vrijheid (ik doe het zelf)
     

  • Verantwoordelijkheid (ik kan het)
     

  • Verbondenheid (ik hoor erbij)
     

  • Zingeving (ik doe het voor mij, voor jou)


Deze fundamentele doelen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en

sluiten perfect aan bij het nieuwe ZILL-leerplan.

 

Door persoonlijke vrijheid te geven werken we naar verantwoordelijkheid toe.
We begeleiden de kinderen tijdens de zoektocht naar

verbondenheid, solidariteit en zingeving.​

 

Dit alles proberen we te verwezenlijken door in dialoog te treden,

binnen een hartelijke sfeer maar met aandacht voor

rationaliteit en redelijkheid.

We willen de kinderen een krachtige leeromgeving aanbieden:​​

(strategieën) 

 

De school als een thuis… hier heb ik mijn eigen plaats:


groeien naar vrijheid, ik doe het zelf
leren zijn…
creëren van een veilige, gastvrije, hartelijke leeromgeving

 

De school als een leerplaats... hier heb ik een plaats om te leren:


de leerrijke school
groeien naar verantwoordelijkheid, ik kan het
leren leren, leren doen​

De school als een speelplaats... hier heb ik een ontmoetingsplaats:
 

groeien naar verbondenheid: ik hoor erbij
leren samen leven

De school als een parochie... hier heb ik ruimte voor een 'zin'-plaats
 

groeien naar zingeving: ik doe het voor jou
leren van/in religie

zill-ontwikkelvelden cirkel.png
Don bosco armen open.png
Don bosco hoofd.jpg
bottom of page