top of page

Evalueren en rapporteren

Kinderen worden op verschillende manieren geëvalueerd .
Evalueren is belangrijk om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen en om hierover te communiceren met de ouders.
Er bestaan summatieve (toetsen op punten) en formele evaluatievormen.
Formele evaluatievormen zijn: observaties, directe evaluatie via quiz, gesprekjes met het kind, zelfevaluaties, groepswerk, portfolio's e.d

Regelmatig krijgen de ouders de gelegenheid om het geëvalueerde in te kijken en er is natuurlijk soms ook een rapport. 

rapport.jpg

Het rapport is er in de eerste plaats voor het kind.

Daarin kan het zijn evolutie volgen per vakonderdeel en bepalen waarop het zich meer moet toeleggen.

 

Wanneer er geen oudercontact plaatsvindt, worden er in de lagere school kindcontacten gehouden.

Deze gesprekken overschrijden het beoordelen van de behaalde resultaten en gaan vooral over het functioneren en het welbevinden van het kind in de klasgroep.

Op de tweede plaats is het rapport bedoeld voor de ouders.

Het brengt verslag uit over de studievorderingen en de werk- en leefhouding van uw kind op school.

Onze kleuters mogen ook op regelmatige tijdstippen hun tekeningen, oefenblaadjes en knutselwerkjes mee naar huis nemen. Ze zijn er fier op.

In de kleuter- en de lagere school hanteren we ook een leerlingvolgsysteem.

Deze observatie- en opvolglijsten helpen het team om de mogelijkheden, de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen nog beter in te schatten.

Via de IDP’s die we in L4 en L6 afnemen houden we controle over de kwaliteit van ons onderwijs en sturen we bij waar nodig is.

bottom of page