ICT.jpg

Wegens de snel veranderende quarantaine-richtlijnen, verwijzen wij voor de meest recente maatregelen graag door naar de website van Sciensano: 

Kinderen jonger dan 12 jaar | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be)

Veelgestelde vragen:

Wat als mijn zoon/dochter ziek is?


Kinderen die lichte symptomen vertonen zoals loopneus, niezen (gewone verkoudheid), hoeven niet thuis te blijven.

Bij koorts of andere mogelijke corona-symptomen wordt het kind niet naar school gebracht en verwachten we dat je een dokter raadpleegt. U verwittigt de school op 016/ 20 80 26.
Broers en zussen hoeven dan nog niet thuis te blijven.

Gelieve de beslisboom goed door te nemen zodat je als ouder weet welke stappen best gevolgd worden.

Wanneer nader onderzoek uitwijst dat uw kind coronapositief zou zijn, moeten alle leden van het gezin in quarantaine gaan.

 

Wat als mijn kind op school ziek wordt?

Wanneer uw kind op school ziek wordt, krijgt u telefoon van het secretariaat.
De zieke leerling moet zo snel mogelijk worden opgehaald. Broers en zussen mogen nog op school blijven indien ze geen ziektesymptomen vertonen.
De leerling wordt in tussentijd in een aparte ruimte opgevangen.

 

Wat gebeurt er als een van de kinderen (of gezinsleden van een van de kinderen) mogelijk besmet is met Corona?
 

Verwittig zo snel mogelijk de school. Meer gegevens vindt u op de contactpagina.
Die zal in samenspraak met het CLB en de procedure opstarten. Zie meer hierover hier.

 

Tips voor de dagelijkse werking:


Kom op tijd, het helpt ons enorm als u de afgesproken timing naleeft.

Draag een mondmasker wanneer u uw kind(eren) komt brengen en halen.

Blijf geen praatje doen met andere ouders of leerkrachten. Verlaat de school zo snel mogelijk.
Hou zieke kinderen met koorts thuis.