ICT.jpg

Veelgestelde vragen:
(laatste update 26 januari 2021)

Wat als mijn zoon/dochter ziek is?


Kinderen die lichte symptomen zoals hoest, vertonen hoeven niet thuis te blijven.

Bij koorts wordt het kind niet naar school gebracht en verwachten we dat je een dokter raadpleegt. U verwittigt de school op 016/ 20 80 26.
Broers en zussen hoeven dan nog niet thuis te blijven.

Gelieve de beslisboom voor kleuters of lagere schoolkinderen goed door te nemen zodat je als ouder weet welke stappen best gevolgd worden.

Wanneer nader onderzoek uitwijst dat uw kind coronapositief zou zijn, moeten alle leden van het gezin in quarantaine gaan.

 

Wat als mijn kind op school ziek wordt?

Wanneer uw kind op school ziek wordt, krijgt u telefoon van het secretariaat.
De zieke leerling moet zo snel mogelijk worden opgehaald. Broers en zussen mogen nog op school blijven indien ze geen ziektesymptomen vertonen.
De leerling wordt in tussentijd in een aparte ruimte opgevangen.

 

Wat gebeurt er als een van de kinderen (of gezinsleden van een van de kinderen) mogelijk besmet is met Corona?
 

Verwittig zo snel mogelijk de school. Meer gegevens vindt u op de contactpagina.
Die zal in samenspraak met het CLB en de procedure opstarten. Zie meer hierover hier.

 

Wat gebeurt er als een personeelslid mogelijk besmet is met Corona?
 

Het personeelslid gaat onmiddellijk naar huis, of wordt in een aparte ruimte ondergebracht.
De school start in samenspraak met het CLB de procedure op.
 


Tips voor de dagelijkse werking:


Kom op tijd, het helpt ons enorm als u de afgesproken timing naleeft.

Draag een mondmasker wanneer u uw kind(eren) komt brengen en halen.

Blijf geen praatje doen met andere ouders of leerkrachten. Verlaat de school zo snel mogelijk.
Hou zieke kinderen met koorts thuis.