coronapagina 
(laatste update 28 juni)

Na 9 lange weken gingen de deuren van onze school op 18 mei terug open.
Naargelang er vanuit de overheid meer en meer mogelijk werd, konden we steeds meer kinderen verwelkomen.
De huidige richtlijnen zijn een enorme versoepeling tegenover de richtlijnen bij het begin van de heropstart, maar het blijft organisatorisch een grote uitdaging om de veiligheidsmaatregelen op elk moment te respecteren.

Vooral het gescheiden houden van de contactbubbels - tijdens de speeltijden en middagpauzes - zorgt voor grote uitdagingen voor ons als school.


Voornamelijk om de veiligheid te kunnen garanderen, hebben wij ervoor gekozen geleidelijk op te starten.
Om de lessen in de klas nog sterker te ondersteunen wordt aan elk leerjaar, tot het einde van het schooljaar, ook een derde leerkracht gekoppeld.


Het plan van aanpak wordt ook permanent bijgewerkt in functie van recente ontwikkelingen en nieuwe informatie.
 

Via de nieuwsbrief (inschrijven kan met deze link) houden we jullie op de hoogte van de laatste info.
Op deze pagina geven we een overzicht van de afspraken en een antwoord op veelgestelde vragen.
 

uurschema 29-30 juni 

Opvang:

De noodopvangbubbels verdwijnen deze week.

Buitenschoolse opvang:


Ferm Kinderopvang doet ochtendopvang van 7.00 - 8.15 uur & avondopvang van 15.30 - 18.30 uur. ​

 

Er wordt gevraagd om op voorhand te laten weten als je kind tijdens deze uren op school zal zijn.
Aangezien de bubbels maar 28 kinderen mogen bevatten, is het belangrijk om te weten wie en hoeveel kinderen er opvang nodig hebben.

Ferm maakt namelijk groepen op basis van de aangemelde kinderen.
 

Ferm vraagt daarom nogmaals met aandrang om het aanmeldingsformulier in te vullen, je kon dit doen tot donderdag 18/06 18.00 uur.

Vrijdag worden de inschrijvingen verwerkt, worden de groepen gemaakt en kunnen de kinderbegeleiders tijdig en correct ingepland worden.

Inschrijven voor de week van 22-26/6 kan in principe niet meer. 
In geval van hoogdringendheid kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van Ferm: [email protected]

veelgestelde vragen:

Wat als mijn zoon/dochter ziek is?


Zieke kinderen moeten thuisblijven, zelfs bij lichte symptomen zoals koorts, keelpijn of hoesten.
Ook broers en zussen blijven dan thuis.

We verwachten dat u een dokter raadpleegt en u verwittigt de school.
De contactgegevens vindt u op de hier.

De meest voorkomende symptomen zijn: koorts, droge hoest, vermoeidheid

Minder vaak voorkomende symptomen zijn: pijn in het lichaam, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, aangetast smaak- of reukvermogen, huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Ernstige symptomen zijn: kortademigheid of ademhalingsproblemen, pijn of druk op de borst, aangetast spraak- of bewegingsvermogen

Wanneer nader onderzoek uitwijst dat uw kind coronapositief zou zijn moet de hele klasbubbel en al de betrokken personen (bv. ook de klasbubbel van de broer/zus) in quarantaine thuisblijven.
 

Wat als mijn kind op school ziek wordt?

Wanneer uw kind op school ziek wordt, krijgt u telefoon van het secretariaat.
De zieke leerling en eventuele broers en/of zussen moeten zo snel mogelijk worden opgehaald.
De leerling wordt in tussentijd in een aparte ruimte opgevangen, de andere leerlingen en de leerkracht verhuizen van lokaal.
Het klaslokaal wordt onmiddellijk ontsmet.


Wat als ik - als ouder - ziek ben?
 

Wanneer iemand van het gezin ziek is, moeten alle kinderen thuisblijven.


Wat gebeurt er als een van de kinderen (of gezinsleden van een van de kinderen) mogelijk besmet is met Corona?
 

Verwittig zo snel mogelijk de school. Meer gegevens vindt u op de contactpagina.
Die zal in samenspraak met het CLB en de preventieadviseur de procedure opstarten.

Wanneer nader onderzoek uitwijst dat uw kind coronapositief zou zijn moet de hele klasbubbel en al de betrokken personen (bv. ook de klasbubbel van de broer/zus) in quarantaine thuisblijven.

 

Wat gebeurt er als een personeelslid mogelijk besmet is met Corona?
 

Het personeelslid gaat onmiddellijk naar huis, of wordt in een aparte ruimte ondergebracht.
De school start in samenspraak met het CLB en de preventieadviseur de procedure op.
 

Is er opvang?
 

Ferm voorziet elke dag opvang van 7.00 uur tot 8.15 uur en van 15.45 uur tot 18.30 uur.
Op woensdag voorziet Ferm opvang van 12.05 uur tot 18.30 uur.


Indien u gebruikt wenst te maken van de opvang door Ferm, moet u zich inschrijven via de link in de nieuwsbrief.
U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de coördinator van Ferm via: [email protected]

Wat als ik onverwacht gebruik moet maken van de naschoolse opvang?
 

In geval van overmacht contacteert u de coördinator van Ferm via [email protected]

Hoe komen leerlingen voor 8.15 uur naar school?
 

Bij het binnenkomen, ontsmet Ferm de handen van de leerlingen.
De leerlingen worden in bubbels opgevangen en blijven indien mogelijk buiten spelen.
Bij regen wordt er gebruik gemaakt van de speelzaal en refters.
 

Wat als ik te laat ben?
 

Vanaf 9.00 uur sluiten we de groene toegangspoort.

U vanaf dan kan aanbellen aan de witte voordeur.
 

Hoe houdt de school het veilig?


De school neemt allerlei maatregelen om de veiligheid te garanderen:
 

Bij het binnenkomen, ontsmet Ferm de handen van de leerlingen, vanaf 8.15 uur nemen de leerkrachten dit in de klas over.
De leerlingen worden in bubbels opgevangen en blijven indien mogelijk buiten spelen & leren.
Bij regen wordt er gebruik gemaakt van de speelzaal en refters.
 

De leerlingen hebben een vaste plek in de klaslokalen, hun namen worden op de banken gekleefd.

Voor en na het eten worden de handen gewassen (met water & zeep of met alcoholgel)

Bij het (terug) binnenkomen in de school, worden de handden ontsmet.
Na niezen, snuiten, toiletbezoek, ... worden de handen ontsmet.
 

Alle medewerkers dragen verplicht een mondmasker wanneer de afstand van 1,5 m niet kan bewaard blijven.
Dat geldt zowel binnen als buiten de klas.


Ook tijdens de speeltijden blijven de kinderen in hun contactbubbel.
Om dat te kunnen garanderen, hebben de klassen niet allemaal tegelijk speeltijd.
 

De kinderen blijven ook tijdens de lunchpauze in hun contactbubbel.
Ze eten hun boterhammen in de klas, of buiten.

Wat kan ik als ouder doen om de school te helpen?
 

De school geeft aan de ouderraad door wanneer er hulp nodig is en in welke vorm.
Alvast bedankt voor uw hulp!

tips voor de dagelijkse werking:

Kom op tijd, het helpt ons enorm als u de afgesproken timings naleeft.

Draag een mondmasker wanneer u uw kind(eren) komt brengen en halen.

Blijf geen praatje doen met andere ouders of leerkrachten. Verlaat de school zo snel mogelijk.
Hou zieke kinderen - zelfs bij lichte koorts of milde symptomen - én hun broer en/of zussen thuis.
Schijnt de zon? Smeer uw kinderen thuis al in.

Zijn er warme maaltijden?
 

Wij voorzien dit schooljaar geen warme maaltijden meer.

Wat moet mijn kind meebrengen naar school?


Voor de kleuters: boterhammen, fruit en een drinkbus

Voor de lagere school: boterhammen, een koek, fruit en een drinkbus

Hoe worden verjaardagen gevierd?

We besteden nu, misschien nog meer dan anders, aandacht aan verjaardagen.
Een traktatie kunnen we dit jaar niet meer toelaten maar we compenseren dit graag met extra veel aandacht, liedjes, spelletjes en nog veel meer!
De juf of meester wilt hier zeker wat foto's of een filmpje van maken!

Wat gebeurt er op de dagen dat mijn kind niet naar school komt?
 

Ouders die zelf geen opvang kunnen voorzien, kunnen hun kind inschrijven voor de noodopvang op dagen dat het geen les heeft. 

Waarom geven we op woensdag geen les?
 

Zolang de klassen zijn opgesplitst in 2 groepen, wordt er op woensdag geen les gegeven.

De lokalen worden dan extra ontsmet, en de leerkrachten bereiden de takenbundels voor voor de dagen zonder contactlessen.
Zodra de volledige klassen naar school komen, geven we ook op woensdag les.

Moet ik nog preteachen?
 

Neen

Moet ik de taken van mijn kind verbeteren?
 

Neen

Wat met de toetsen en evaluatie?
 

Dit jaar gaan de normale toetsen niet door, de leerkracht van de klas kan zelf wel beslissen om een toets te doen.
Er zal echter geen punt op een rapport komen maar de leerkracht zal deze resultaten gebruiken om een volledig beeld te kunnen vormen.

De leerkrachten vergaren ook informatie op andere manieren dan toetsen.
Dit gebeurde tijdens het pre-teachen, door observaties, door de aanpak met halve klasgroepen tijdens de heropstartweken en natuurlijk tijdens de resterende weken.


Verder blijven we alle vorderingen opnemen in ons leerlingvolgsysteem zodat er ook volgend jaar onmiddellijk gepast lesgegeven kan worden.

 

Tijdens het oudercontact krijgt u hierover meer uitleg.

Komt er nog een rapport?

 

Dit jaar zal er geen gewoon rapport meer komen.​
Er zal eerst mondelinge feedback gegeven worden tijdens het oudercontact aan u  die aangevuld wordt met een klein overzichtsrapport.

In de nog resterende weken zal de leerkracht op verschillende manieren informatie opdoen over uw kind.
(reeds afgenomen toetsen, observaties, feedback tijdens het pre-teachen, weektaken, in de klas, ...)
Deze bevindingen zullen in een document meegegeven worden tijdens de laatste week.

De traditionele vakken zullen hierop vermeld staan maar er zal ook aandacht besteed worden aan zelfstandigheid, de aanpak tijdens het pre-teachen, ... m.b.v. een ik-cirkel.
Dit 'rapportje' zal op voorhand ook met de leerling besproken worden door de klasleerkracht tijdens het kindonctact.

Wij grijpen deze kans ook aan om ons rapport onder de loep te nemen.
We starten hiervoor ook een tweejarig traject op met CEGO.
 

Is er nog een oudercontact?
 

Vanaf half juni worden de ouders gecontacteerd voor het oudercontact.

Wat met de schoolreis?
 

Alle schoolreizen en uitstappen zijn geannuleerd.

Mogen we dit schooljaar nog een afrekening verwachten?
 

Ja, voor de maand juni volgt nog een afrekening van het middagtoezicht.
 

Wat met het eindejaarsritueel?
 

De leerkrachten van K3 en L6 bekijken de mogelijkheden om op een veilige manier een fijn afscheid van de kleuterschool of lagere school te organiseren.

We voorzien zeker nog een leuk einde, gecombineerd met de activiteiten van de ouders.


Inschrijvingen:
 

Van 2 tot 14 april konden nieuwe kinderen zich aanmelden via het online platform van de Stad Leuven.
Op 28 april werden de bevestigingen verstuurd.

Een inschrijving is pas definitief wanneer u de leerlingenfiche hebt ondertekend. 
Daarvoor brengt u de ​Kids-ID of SIS-kaart van het kind mee, en - als u een schooltoelage krijgt - een bewijs daarvan (brief of rekeninguittreksel).