top of page

Zorg op school

Als school van Don Bosco willen we dat alle leerlingen gelukkig worden,

zeker de leerlingen die (groei)kansen dreigen te missen.

We zijn ervan overtuigd dat ieder kind een toekomst heeft, wat ook de mogelijkheden en beperkingen van het kind zijn.

We werken aan de ontplooiing van elke leerling vanuit de pedagogie van de hoop en het geloof in de groeimogelijkheden van elke leerling.

anderstalige ouders en kinderen.jpg

Om al deze redenen verdienen kinderen een schoolomgeving waar zij zich zo goed mogelijk kunnen voelen, waar zij zich welkom voelen, waar hun welbevinden op peil is en waar zij blijvend gemotiveerd worden om werk te maken van de toekomst.
In onze school van Don Bosco staat hartelijkheid centraal in ons zorgbeleid.

Een extra schouderklopje als het minder goed gaat, kan wonderen doen : “Geef iemand een pluim en hij krijgt vleugels…”.
Kinderen stimuleren om het uiterste uit zichzelf te halen en door te bijten, doet grenzen verleggen.
Wat extra ondersteuning vergroot de kans op succeservaringen.

In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen en niet omgekeerd.
 

Leerkrachten gaan nadenken over de doelstellingen die ze met het ene kind wel en met het andere kind eventueel niet kunnen bereiken, over hun instructiewijze, over aangepaste materialen die ze nodig hebben, over hun manier van evalueren.

Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject als het begin - en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen.
En niet alle leerlingen moeten op het einde van het schooljaar op dezelfde wijze geëvalueerd worden.  
We vinden het belangrijk om als school, leerlingen & ouders dezelfde doelen voor ogen te hebben.

In het document hiernaast vindt u onze visietekst betreffende het zorg-ses-beleid,
hieronder stellen onze zorgjuffen zich graag nog even voor aan u.

Via onderstaande links kan u de presentatie bekijken i.v.m. de schoolrijpheid (overgang 3e kleuterklas naar het eerste leerjaar):

NL: https://youtu.be/3gdJmPqmdFI 

ENG: https://youtu.be/oedPkwZYFoc 

Dag beste ouders,

 

Wij zijn de  zorgcoachen van de basisschool. 

Wij gaan in alle klassen enkele uren per week de leerkracht én de kinderen ondersteunen.
Dit kan gaan van miniklasjes begeleiden, samen voor de klas staan, of één op één kinderen begeleiden waar nodig.

Deze begeleiding gebeurt op alle niveau’s, zowel remediërend, gedifferentieerd als door het bieden van uitbreiding. 
Daarnaast trachten we ook de anderstalige kinderen in de klas te begeleiden volgens hun noden.


We zijn er ook voor u en uw kind wanneer u of de leerkracht zorgen heeft omtrent uw kind.
Deze zorgen kunnen van allerlei aard zijn en samen met mijn collega-zorgcoachen op school en het CLB werken we toe naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt en die uw kind optimale leerkansen biedt.


Als u vragen of opmerkingen heeft, vindt u ons elke dag op school of kan u een mailtje sturen.
 

Juf Shirley, juf Stefanie, juf Ellen

bottom of page