inschrijvingen  2022-2023

inschrijven.jpg

basisschool (lagere school en kleuterschool)

Alle aanmeldingen verlopen via het elektronische aanmeldsysteem https://meldjeaan.leuven.be

meld je aan

 

Algemene informatie over aanmelden en inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs. 

instructiefilmpjes

In dit filmpje (3,5 minuten) wordt er algemene informatie gegeven over het aanmelden en inschrijven:
Hoe meld je je kind aan?

The registration process

Dit filmpje legt uit hoe de vrije plaatsen door het aanmeldsysteem worden verdeeld:
Verdeling vrije plaatsen

How the available places in het nursery and primary schools of Leuven will be allocated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

periode 1: broers/zussen en kinderen van personeel

deze start op 11 januari 2022 om 09u

periode 2: reguliere periode (voor wie geen broer/zus in onze school heeft)

deze start op 1 maart 2022 om 09u

periode 3: voor alle kinderen die nog geen plaats vonden 

Alle scholen stellen zich voor op de gemeenschappelijke kijkdagen op woensdag 23 februari 2022 van 9 uur tot 12 uur en op donderdag 17 maart 2022 vanaf 14 uur tot 17.30 uur.

20211129_TijdslijnPoster_EersteProef.jpg

Hoe inschrijven in onze Don Bosco basisschool?

 

• Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

• Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw een schriftelijk akkoord vragen.
Indien de ouder(s) niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van de leerling beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

• Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we enkele vragen stellen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we niet op de hoogte zijn van het niet- akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

• Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind ( denk daarbij aan de ISI-kaart of ID-kaart van het kind).

• Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (zie onderwijsregelgeving punt 3.1)

• Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien we op basis van de resultaten van deze screening het nodig achten, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. (zie onderwijsregelgeving punt 3.4)

• Kleuters mogen naar school komen vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Deze kleuters mogen instappen na elke schoolvakantie, op de eerste schooldag van februari en na Hemelvaartsdag.

• Vanaf 3 jaar mag een kleuter onmiddellijk instappen.

• In september van het jaar dat uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en dus wettelijk verplicht om les te volgen. Dit geldt ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft en dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen is aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

• Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in Basisschool Don Bosco Heverlee.