top of page

Inschrijvingen

Schooljaar 2023-2024

 

De inschrijvingsprocedure loopt voor alle basisscholen in onze regio via het elektronische aanmeldsysteem van Stad Leuven. Je leest er alles over in de vernieuwde brochure van Meld Je Aan [.pdf]

Instappen tijdens het huidige schooljaar? Neem contact op via: [email protected]

Instapdata schooljaar 2023-2024

  • vrijdag 1 september 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 01/03/21)

  • Maandag 6 november 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 06/05/21)

  • Maandag 8 januari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 08/07/21)

  • Donderdag 1 februari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 01/08/21)

  • Maandag 19 februari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 19/08/21)

  • Maandag 15 april 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 15/10/21)

  • Maandag 13 mei 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 13/11/21)

Wanneer is je kind ingeschreven?

 

Voorwaarden:

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw een schriftelijk akkoord vragen.
Indien de ouder(s) niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van de leerling beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

​Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we enkele vragen stellen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we niet op de hoogte zijn van het niet- akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

 

​Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind ( denk daarbij aan de ISI-kaart of ID-kaart van het kind).

Vrije plaatsen

bottom of page