top of page

Inschrijvingen

Schooljaar 2024-2025

 

De inschrijvingsperiode voor volgend schooljaar (2024-2025) is intussen afgelopen.

Ouders die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind, kunnen vanaf donderdag 23 mei (vanaf 9u) hun kind rechtstreeks op school inschrijven. De inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde van ouders die zich fysiek op school aandienen, er kunnen geen plaatsen gereserveerd worden.

Het overzicht van vrije plaatsen kan u raadplegen via de grafiek onderaan de pagina.

 

Tijdlijn inschrijvingen.png

Instapdata schooljaar 2024-2025

  • Maandag 2 september 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 02/03/22)

  • Maandag 4 november 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 04/05/22)

  • Maandag 6 januari 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 06/07/22)

  • Maandag 3 februari 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 03/08/22)

  • Maandag 10 maart 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 10/09/22)

  • Dinsdag 22 april 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 22/10/22)

  • Maandag 2 juni 2025 (Kleuters geboren ten laatste op 02/12/22)

Schooljaar 2023-2024

Nog instappen tijdens het huidige schooljaar? Neem contact op via: [email protected].

Wanneer is je kind ingeschreven?

 

Voorwaarden:

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouders schriftelijk instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. Het is dus niet nodig om de inschrijving elk schooljaar te hernieuwen. De inschrijving blijft gelden tot op het moment dat het kind het zesde leerjaar heeft voltooid.

De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw uw akkoord vragen.
Indien de ouders niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van de leerling beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

​Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we enkele vragen stellen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we op de hoogte zijn dat één van beide ouders niet akkoord gaat, wordt de inschrijving ongedaan gemaakt.

 

​Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind (denk daarbij aan de ISI-kaart of ID-kaart van het kind).

Vrije plaatsen

bottom of page