top of page

Inschrijvingen

Schooljaar 2024-2025

 

Alle Leuvense basisscholen werken met een elektronisch aanmeldsysteem. Dit is vernieuwd en vereenvoudigd: www.naarschoolinregioleuven.be.

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten vanaf dinsdag 27 februari 2024 (9 uur) en lopen tot en met dinsdag 9 maart 2024 (17 uur). Ook voorrangsgroepen melden binnen diezelfde periode aan.

Wij verwelkomen jullie vooraf graag tijdens 1 van onze openkijkdagen:

  • 31 januari 2024 tussen 9u en 12u

  • 22 februari 2024 tussen 14u en 17.30u

 

Kom dus zeker eens een kijkje nemen!

Tijdlijn inschrijvingen.png

Schooljaar 2023-2024

Instappen tijdens het huidige schooljaar? Neem contact op via: [email protected].

Je kan de vrije plaatsen raadplegen via de grafiek onderaan.

Instapdata schooljaar 2023-2024

  • vrijdag 1 september 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 01/03/21)

  • Maandag 6 november 2023 (Kleuters geboren ten laatste op 06/05/21)

  • Maandag 8 januari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 08/07/21)

  • Donderdag 1 februari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 01/08/21)

  • Maandag 19 februari 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 19/08/21)

  • Maandag 15 april 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 15/10/21)

  • Maandag 13 mei 2024 (Kleuters geboren ten laatste op 13/11/21)

Wanneer is je kind ingeschreven?

 

Voorwaarden:

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.

De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw een schriftelijk akkoord vragen.
Indien de ouder(s) niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van de leerling beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

​Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we enkele vragen stellen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we niet op de hoogte zijn van het niet- akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

 

​Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind ( denk daarbij aan de ISI-kaart of ID-kaart van het kind).

Vrije plaatsen

bottom of page