top of page

MOS / Mobi

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS maakt van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving en dit gebeurt samen met de leerlingen, het schoolteam, de ouders en het netwerk van de school. 

Op onze school wordt al jaren gewerkt aan de 5 domeinen: Afval, Natuur, Energie, Water en Mobiliteit. 

Jaarlijks plannen we verschillende acties om deze thema’s aan bod te laten komen.  

bottom of page