top of page

Schoolvisie

citaat don bosco_JPG.webp

Als Don Boscoschool willen we gaan voor kwaliteitsvol onderwijs waarbij we de nodige ambities durven nastreven zodat de totale ontwikkeling van elk kind mooie ontwikkelkansen krijgt.

Vanuit de Don Bosco visie willen we dit nastreven volgens vier fundamentele kwaliteiten:

  1. Vrijheid (Ik doe het zelf)

  2. Verantwoordelijkheid (Ik kan het)

  3. Verbondenheid (Ik hoor erbij)

  4. Zingeving (Ik doe het voor mij, voor jou)

Daarnaast is ZILL ook het curriculum waarin we werken en dat ervoor zorgt dat we de ontwikkelkansen concreet kunnen vertalen en uitwerken tot op de klasvloer.

Zo streven we naar zoveel mogelijk leerkansen waarbij leerlingen vaardigheden kunnen ontwikkelen binnen zelfstandigheid, zelfredzaamheid, initiatief nemen, samenwerkingsmogelijkheden,…

ZILL legt gelukkig ook een heel aantal doelstellingen op binnen de persoonsgebonden ontwikkeling van een kind zodat ook hier weer een link gelegd kan worden met de Don Bosco visie.

 

Onze school is vooral een groeiende school waar ook leerkrachten kansen en  vrijheid krijgen om proeftuinen op te zetten, met elkaar in dialoog te gaan en vooral te leren van try and error, net zoals we bij de leerlingen nastreven.

bottom of page