top of page

Media

Het gebruik van media in de klas wordt steeds belangrijker en kan bijdragen aan de algemene ontwikkeling van onze leerlingen. 

Media-onderwijs op school helpt onze leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals kritisch denken, mediawijsheid en digitale geletterdheid. Het helpt hen om effectief en verantwoord om te gaan met media en informatie en leert hen hoe ze deze kunnen analyseren, beoordelen en creëren.  

We kiezen voor een geïntegreerde aanpak op de klasvloer met klemtonen vanuit het leerplan in elke leeftijdscategorie. 

In de kleuterschool is de leerkracht rolmodel en willen we deze kinderen enthousiast en nieuwsgierig maken zodat ze zich kunnen verwonderen over wat media te bieden heeft. Onze kleuters mogen experimenteren met tablets en ontdekken zo educatief verantwoorde apps. Daarnaast kunnen ze hun eerste stapjes in het programmeren zetten met een Beebot, ontdekken ze digitale verhalen en scannen ze QR-codes om informatie erachter te vinden. 

In de onderbouw leren onze leerlingen verantwoord omgaan met de computer. We oefenen al eens op digitale platformen tijdens de lessen en ontdekken tekstverwerking en het internet. 

Naarmate onze leerlingen vertrouwd geraken met media, krijgen ze hier ook meer verantwoordelijkheid. In de bovenbouw krijgen ze allemaal een persoonlijk account van de school waarmee ze toepassingen van Microsoft ontdekken. We organiseren typelessen op school.  Ze leren heel wat nieuwe vaardigheden en worden echt ‘mediageletterd’. We willen onze leerlingen ook mediawijs maken en hiervoor nemen we onder andere deel aan ‘De schaal van M’ en ‘Whizzkids’.  

bottom of page