top of page

KIVA

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs. 

Sinds 2017 mogen we ons een KiVa-school noemen en willen we een leuke school zijn waarin iedereen het naar zijn zin heeft. Dit antipestprogramma past volledig binnen ons opvoedingsproject waarbij we voorstander zijn van belonen i.p.v. straffen en waarbij we steeds in gesprek willen gaan met alle betrokkenen. 

 

Via onze tevredenheidsenquête stellen we vast dat onze leerlingen hun welbevinden verhoogt naarmate we langer met dit programma werken. 

 

Voor meer info en een gids voor ouders, ga naar de volgende pagina: 
www.kivaschool.be  

foto KIVA regels (1).webp
bottom of page