top of page

Zorgvisie

Als Don Bosco school zien we elk kind als een rijk individu, met talenten en noden.

Wij gaan als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan al onze leerlingen.

Dat betekent dat wij oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal emotionele en de psychomotorische ontwikkeling van elk kind, rekening houdend met hun eigenheid en persoonlijkheid.

​We werken aan de ontplooiing van elke leerling vanuit de pedagogie van de hoop en het geloof in de groeimogelijkheden van elke leerling.

Wij willen een hartelijke schoolomgeving bieden waar onze kinderen zich zo goed mogelijk kunnen voelen, waar zij zich welkom voelen, waar hun welbevinden op peil is en waar zij blijvend gemotiveerd worden om werk te maken van de toekomst. Door met ons aanbod op school in te zetten op verschillende ontwikkelvelden laten we kinderen opgroeien tot leergierige, sociale, zelfstandige leerlingen met een grote zin voor ondernemen.

Kinderen stimuleren om het uiterste uit zichzelf te halen en door te bijten, doet grenzen verleggen.
Wat extra ondersteuning vergroot de kans op succeservaringen.

Niet alle kinderen kunnen op hetzelfde moment dezelfde leerstof aan. Soms is verrijking, remediëring of differentiatie noodzakelijk. Dat houdt ook in dat niet alle leerlingen aan het einde van het schooljaar op dezelfde wijze worden geëvalueerd.

Leerkrachten gaan nadenken over de doelstellingen die ze met het ene kind wel en met het andere kind eventueel niet kunnen bereiken, over hun instructiewijze, over aangepaste materialen die ze nodig hebben, over hun manier van evalueren.

We vinden het belangrijk om als school, leerlingen & ouders dezelfde doelen voor ogen te hebben en vinden overleg dan ook erg belangrijk.

In het document hiernaast vindt u onze visietekst betreffende het zorg-ses-beleid,
hieronder stellen onze zorgjuffen zich graag nog even voor aan u.

Dag beste ouders,

 

Wij zijn de zorgcoachen van de basisschool. 

Onze opdracht bestaat uit het coördineren van de zorg voor de ons toegekende klassen, het ondersteunen op de klasvloer, uitwerken van plannen met de andere zorgleerkrachten, evalueren via testing, registreren in ons leerling-volg-systeem en de tussenpersoon zijn voor eventuele externe partners. We plaatsen onze leerlingen hierbij op de eerste plaats.
De ondersteuning in de klas gebeurt op alle niveau’s: zowel remediërend, gedifferentieerd als door het bieden van uitbreiding. Aangezien de klasleerkrachten het eerste aanspreekpunt zijn, gebeurt dit alles in nauw overleg.
Daarnaast trachten we ook de anderstalige kinderen in de klas te begeleiden volgens hun noden.


We zijn er ook voor u en uw kind wanneer er bezorgdheden van thuis of vanuit de school zouden zijn. 
Samen trachten we dan oplossingen te vinden waar iedereen zich goed bij voelt en die uw kind optimale leerkansen bieden.


Als u vragen of opmerkingen heeft, vindt u ons dagelijks op school of kan u een mailtje sturen.
 

Juf Shirley (kleuters en L1), juf Stefanie (L2 en L3), juf Ellen (L4, L5 en L6)

bottom of page