top of page

Leerlingenraad

Jaarlijks worden er uit elke klas (vanaf het derde leerjaar) twee leerlingen verkozen om deel te nemen aan onze leerlingenraad. Op deze manier leren we onze kinderen debatteren, verhogen we hun betrokkenheid en spreken we hun verantwoordelijkheid aan om deze te vergroten. 

Dit schooljaar kunnen we rekenen op volgende afgevaardigden:  

  • L3A: Léonie, Nils 

  • L3B: Oscar, Ellis 

  • L4A: Julie, Jasper 

  • L4B: Dara, Joppe 

  • L5A: Lucia, Noémie 

  • L5B: Nichola, Laasya 

  • L6A: Kobe, Janne 

  • L6B: Ryan, Emma H. 

  

Onder begeleiding van enkele vaste leerkrachten vergaderen zij bijna maandelijks. De leerlingen kunnen ideeën die leven bij hun klasgenoten meebrengen om deze hier te bespreken. Misschien hebben ze leuke ideeën voor festiviteiten op school of denken ze aan een fijne speelplaatsinrichting? Daarnaast zoeken ze mee naar manieren om de school voor iedereen een aangename plek te maken en kunnen ze ook aangesproken worden om mee toe te zien op het naleven van onze gemaakte afspraken. 

foto-llnraad-2022-2023.webp
bottom of page