top of page

leerlingenraad

leerlingenraad.jpg

Ik heb altijd naar de kinderen rondom mij gekeken en geluisterd,
zelfs toen ik zelf nog kind was.

Ik leerde veel van hen en het bepaalde ook de keuzes die ik in mijn leven maakte.

Op school willen we hiermee rekening houden en werken we o.a. met een leerlingenraad.

We doen dit als school natuurlijk niet zomaar,

we willen hier echt mee aan de slag en trachten ook hiermee doelen te bereiken:

 • de leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met de democratische beginselen

 • de betrokkenheid van leerlingen bij de school bevorderen 

 • leerlingen zich mede verantwoordelijk te leren voelen voor schoolse zaken

 • de leerlingen een glimp te laten opvangen van de organisatie in de school

 • de leerlingen in hun leefwereld laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is, waarbij ze tevens leren omgaan met feedback en kritiek

Samenstelling:

In de leerlingenraad zetelen kinderen van verschillende leeftijden en leerkrachten.
Ieder begin van het schooljaar worden in het derde t.e.m. zesde leerjaar twee afgevaardigden verkozen die als vertegenwoordigers van hun klasgroep in de leerlingenraad zetelen.

Afgevaardigde leerlingen:

 • L3A: Léonie, Nils

 • L3B: Oscar, Ellis

 • L4A: Julie, Jasper

 • L4B: Dara, Joppe

 • L5A: Lucia, Noémie

 • L5B: Nichola, Laasya

 • L6A: Kobe, Janne

 • L6B: Ryan, Emma H.

Vertegenwoordiging schoolteam:

 • meester Arnout

 • juf Leen

 • juf Hilde B. (opvang)

 • juf Caroline

 

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 

 • de leerlingenraad neemt ideeën mee uit de klas

 • leerlingen uit de leerlingenraad worden aangesproken.

 • ideeën spuien bij allerhande festiviteiten

 • het gebruik en de inrichting van de speelplaats


een greep uit de vragen:
 

 • Met welk speelgoed mag er tijdens de speeltijden
  waar gespeeld worden?

 • Hoe organiseren we een magdag voor kinderen?

 • Wat wordt toegestaan tijdens een dag op wieltjes?

 • Hoe willen kinderen het carnavalfeest, dikke truiendag, wereldwaterdag op school organiseren?

 • Wie mag een boekje lezen in de leescaravan?

 • Hoe kunnen we kinderen die zich niet aan de afspraken houden, aanspreken?

 • Wie verdient een groene duim voor fijn samenspel?

 • Welke klas leert wanneer een spel aan?

 • Hoe zien de leerlingen de speelplaatsen in de toekomst? Meer groen, meer speeltuigen, een buitenklas, waar verhard gedeelte om te sporten, …

verloop:


Enkele keren per jaar komen zij samen om hun ideeën uit te wisselen en mee naar oplossingen te zoeken voor bepaalde schoolse problemen.

Zij brainstormen in de openluchtklas (podium op grasplein).

Een voorzitter uit L6 bundelt de ideeën en brengt deze mee naar de leerlingenraad.

Op de speelplaats zijn ze herkenbaar dankzij hun oranje -fluohesjes en mogen zij ook spelende groepjes kinderen aanspreken om hen een pluim te geven.
 

leerlingenraad foto wordle.png
foto-llnraad-2022-2023.jpg
bottom of page