secundair onderwijs

inschrijvingen  2020-2021

Dit schooljaar start de aanmeldperiode voor het secundair onderwijs vroeger in vergelijking met de vorige schooljaren: vanaf maandag 30 maart 2020 (14 uur) tot en met vrijdag 24 april 2020 (14 uur).

U kan hier informatie vinden met betrekking tot de scholen van KSLeuven:
 

 • De digitale versie van de brochure van onze scholengemeenschap met info over het studieaanbod en de infomomenten van onze scholen.
   

 • Op de websites van de verschillende scholen vind je uiteraard nog meer gedetailleerde informatie.
   

 • De digitale brochure van de stad Leuven waarin het hele aanmeld- en inschrijfsysteem uitgelegd wordt.
   

 • de link naar de presentatie ‘De grote stap van 6 naar 1’ 
  Hierin zetten we alles op een rijtje met veel hyperlinks, slides en afbeeldingen voor leerlingen en ouders.

basisschool (lagere school en kleuterschool)

Tijdslijn-verlengd.PNG

instructiefilmpjes

In dit filmpje (3,5 minuten) wordt er algemene informatie gegeven over het aanmelden en inschrijven:
Hoe meld je je kind aan?

The registration process

Dit filmpje legt uit hoe de vrije plaatsen door het aanmeldsysteem worden verdeeld:
Verdeling vrije plaatsen

How the available places in het nursery and primary schools of Leuven will be allocated

periode 1: broers/zussen en kinderen van personeel


Aanmelden:
Van dinsdag 7 januari tot en met dinsdag 21 januari 2020
E-mail toewijzing:
Op donderdag 20 februari 2020
Inschrijven:
Van maandag 2 maart t.e.m. dinsdag 31 maart 2020 tot 17u

periode 2: reguliere periode (voor wie geen broer/zus in onze school heeft)

Aanmelden van maandag 2 maart t.e.m. dinsdag 14 april 2020
Resultaat aan ouders uiterlijk op dinsdag 28 april 2020

periode 3: voor alle kinderen die nog geen plaats vonden 

Start inschrijvingen overige plaatsen op dinsdag 26 mei 2020

kijkdagen:

Woensdag 12 februari 2020 van 9 tot 12 uur
Donderdag 12 maart 2020 van 14 tot 17.30 uur

documenten:

 • Brief inschrijven broer-zus (voor schooljaar 2020-2021)Nederlands

 • Brief inschrijven broer-zus (voor schooljaar 2020-2021)English

 • Brief inschrijven broer-zus (voor schooljaar 2020-2021) - Français

Hoe inschrijven in onze Don Bosco basisschool?

 

• Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t) (men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven.
De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen of wanneer het kind wordt uitgesloten van de school.

• Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug een schriftelijk akkoord vragen.
Indien de ouder(s) niet akkoord gaan met de wijziging, wordt de inschrijving van de leerling beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

• Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we enkele vragen stellen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,…
We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.
Indien we niet op de hoogte zijn van het niet- akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

• Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind ( denk daarbij aan de ISI-kaart of ID-kaart van het kind).

• Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. (zie onderwijsregelgeving punt 3.1)

• Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien we op basis van de resultaten van deze screening het nodig achten, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. (zie onderwijsregelgeving punt 3.4)

• Kleuters mogen naar school komen vanaf de dag dat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn. Deze kleuters mogen instappen na elke schoolvakantie, op de eerste schooldag van februari en na Hemelvaartsdag.

• Vanaf 3 jaar mag een kleuter onmiddellijk instappen.

• In september van het jaar dat uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en dus wettelijk verplicht om les te volgen. Dit geldt ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft en dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen is aan de controle op het regelmatige schoolbezoek.

• Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in Basisschool Don Bosco Heverlee.