top of page

Ouderraad

De ouderraad is een platform dat inzet op volgende aspecten: 

 • Netwerking ouders onderling maar ook ouders – school 

 • Betrokken partner die constructieve feedback geeft naar de school(acties) 

 • Ondersteuning op financieel vlak voor het bekostigen van (didactisch) materiaal, speelgoed,...  

  

Bijeenkomsten & verslagen 

  

 • Max 6 bijeenkomsten per schooljaar 

 • In de ouderraad is ook een vertegenwoordiging van directie en 2 leerkrachten  

 • Er wordt telkens een verslag opgemaakt  

 • Data worden bij de start van een schooljaar bekend gemaakt voor het hele schooljaar 

  

Volgende ouderraadvergaderingen: 

 

 • Dinsdag 26 september 2023

 • Woensdag 15 november 2023

 • donderdag 18 januari 2024

 • maandag 18 maart 2024

 • dinsdag 14 mei 2024

 • vrijdag 14 juni 2024 (BBQ)

  

Activiteiten 

  

Er worden maximum 4 activiteiten georganiseerd waaronder een filmavond of kinderfuif, de verkoop van afhaalpizza's, wafels of dergelijke alsook een extra verrassingsactiviteit. We trachten de datums in te plannen zodat er niet teveel samenloop is met andere, door de school zelf, georganiseerde activiteiten. 

De bestemming van de opbrengsten zal tijdens de ouderraad bijeenkomsten besproken, bepaald en gestemd worden. 

  

Wil je meedoen? 

  

Dat kan op verschillende manieren: 

 • Actief meewerken en zoveel mogelijk de bijeenkomsten bijwonen 

 • Af en toe meewerken als losse medewerker:  een losse medewerker stelt zich vrijblijvend kandidaat om te helpen bij de vooropgestelde activiteiten. Dit wordt door een werkgroep getrokken.  

  

Contactinfo 

  

Alle vragen aan de ouderraad kunnen gesteld worden: 

 • via de infobussen in de inkomhal van de school en in de hal aan de kleuterpoort. 

 • via e-mail: [email protected]

 • via het aanspreken van een medewerker van de ouderraad 

 • Via de beschikbare infoborden in de inkomhal van de school zal ook de nodige informatie worden uitgehangen 

 
Voorzitter: Winnie Van Roey 
Ondervoorzitter: Tine Nelissen 
Penningmeester: Christophe Debrun 
Secretaris: Valerie Pintens 

bottom of page